No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword presse hardt. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Mer ut av sitronen ved å presse hardt nok.
2.Sosialdemokratenes utenrikspolitiske talsmann, Karsten Voigt, rykket tirsdag ut med ros til Genscher for hans" avgjørende bidrag" til at KNE kommer istand, men kritiserte samtidig regjeringen for ikke å presse hardt nok på foran konferansen.
3.Det ventes at innflytelsesrike næringslivsgrupper vil presse hardt på for å få til visse endringer.
4.Er hjertet stoppet, må man også sette i gang hjertekompresjon - det vil si rytmisk presse hardt mot pasientens bryst.
5.Ikke minst vil de etiopiske jøder som allerede befinner seg i Israel, presse hardt på.
6.Men hovedproblemet er ikke de store kreditorene, de vet hvordan situasjonen er, og at det er urealistisk å presse hardt på.
7.SaudiArabias oljeminister, sjeik Ahmed Zaki Yamani, vil derfor ventelig presse hardt på for å få senket prisene neste gang OPECministrene møtes.