Norwegian-Italian translation of pressende

Translation of the word pressende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pressende in Italian

pressende
varmeadjective opprimente, soffocante
Synonyms for pressende
Anagrams of pressende
Similar words

 
 

More examples
1.Ballene blir mer pressende av den grunn.
2.Derfor måtte Sverige ofte avslutte med pressende langskudd, akkurat efter den planen Per Tøien hadde lagt opp.
3.BNOCledelsen har åpenbart vært i kontakt med energiminister Peter Walker før prisavgjørelsen, for det er ventet at selskapet kanskje har tapt så mye som 500 millioner kroner fordi selskapet har måttet selge til en gjennomsnittspris på ca. 27 dollar pr. fat på det pressende spotmarkedet i årets to første måneder.
4.En pressende tid følger, der det bare går utfor.
5.Til tross for anbud pg pressende priser, havner denne posten på 1,6 millioner kroner.
6.Uten pressende konkurranse kunne servicesektoren legge på prisene.
Your last searches