Norwegian-Italian translation of pumpe inn

Translation of the word pumpe inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pumpe inn in Italian

pumpe inn
pengerverb mettere
Similar words

 
 

More examples
1.I tillegg til å pumpe inn Ekofiskgass vurderes det å bruke gass fra andre felter - som Statfjord, Heimdal og Gullfaks - for å opprettholde trykket, og det er blitt fremholdt at en utbygging av Tommeliten kan stå som garanti for at Kontinentet i fremtiden får de gassmengder som kundene der har avtale om å få levert fra de andre feltene.
2.Snart kabler vi oss inn i skjermkonsumet og får et hybridnett som i Danmark der et kjempestort anlegg skal sluke alle fellesantennesystemene og pumpe inn utenlandsk TV.
3.Ulykken skjedde da de tre holdt på med å sveise en pumpe inn på en bensinsrørledning på depotanlegget.
Your last searches