Norwegian-Italian translation of puste inn

Translation of the word puste inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

puste inn in Italian

puste inn
luftverb annusare
  fysiologiverb inalare
Synonyms for puste inn
Anagrams of puste inn
Similar words

 
 

More examples
1.Dernest er det viktig å lufte ut uønskede gasser og avdamping, blant annet fra moderne byggematerialer som i økende grad inneholder stoffer som vi ikke bør puste inn for mye av.
2.Det lettet, rommene ble større, luften ble renere, friere, lettere å puste inn.
3.Han mener at det har skjedd en klar forbedring på arbeidsplassene efter at det ble alment kjent hvor farlig det er å puste inn damp fra white spirit, toluen og en mengde andre kjemikalier over lengre tid.
4.Og alle 114 kan puste inn temperert friskluft fra et forbedret varme og ventilasjonsanlegg.
5.De har hatt den belastning å puste inn handlingsmettet atmosfære.
6.De nekter å finne seg i at luften de puster inn skal forpestes av røkere, at den beste fall blir ubehagelig å puste inn, i verste fall helseskadelig Foreningen har avdelinger i Oslo, Bergen, Trøndelag og rogaland.
7.Det er virkelig farlig, mye farligere enn å puste inn eventuell kullos, sier politioverkonstabel Åge Haakonsen på Holmestrand politistasjon til Tønsbergs Blad.
8.Det ser nå faktisk ut til å være mulig å skape en endret holdning til røkernes tidligere nærmest uhindrede adgang til å forurense den luften vi andre må puste inn.
9.Det vil alltid være behov for klubbene også, og flere musikere foretrekker det, selv om de ofte må konkurrere med høylydt konversasjon og puste inn masse røyk.
10.Det vil si at det tar noe lengre tid for befolkningen i disse områdene å puste inn de samme mengder bly, ozon, karbondioksyd osv. enn under den tiden smogalarmen varte.
11.For å puste inn den veldige byens helt spesielle atmosfære og pulserende liv.
12.Oslo synes hun er herlig, særlig fordi havet er så nær og hun kan puste inn den friske, salte luften.
13.Tok oss tid til å sette oss ende ned og puste inn ozon og landskap.
14.Tåken som kan danne seg vil både bli farlig å puste inn og den setter ned sikten for trafikkanter.
Your last searches