Norwegian-Italian translation of pynte

Translation of the word pynte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pynte in Italian

pynte
klærverb guarnire, ornare, decorare
  kulinariskverb ornare, guarnire
  forskjønneverb abbellire, adornare, ornare, decorare
Synonyms for pynte
Derived terms of pynte
Similar words

 
 

More examples
1.Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, og vi har satt opp fuggelband og vi har pynte tre", synger Ella Holmen fra Nygårdsjøen oppe ved Bodøkanten.
2.At Norge påtok seg og har klart å gjennomføre historiens første nordiske teaterfestival, er en skikkelig fjær som vi kan pynte våre nisseluer med.
3.Det meste av det han laget, ble distribuert som billige trykk, ikke beregnet på" evigheten" og heller ikke på kunstsamlerne, men snarere på dem som ville ha noe å pynte veggene sine med - for en stund.
4.Det var jo ikke særlig pent her fra før, men vi har forsøkt å pynte opp så godt vi kan i beste Ruskenånd.
5.Nå vil folk pynte seg, og til det hører noe som ligner på et smykke, sier hun.
6.Når du får et oppdrag, enten å pynte et lokale eller lage en brudebukett / en krans, hvordan kommer du frem til det ferdige resultat ?
7.Se her, de første blomkarsene som skal pynte jubileet for skolehavene i Oslo, sier rektor Olav Løvold.
8.Stå ikke med fingeren i nesen, sa pappa irritert, - du skulle heller pynte deg og ikke si så mye tøv.
9.Teknisk synes jeg det sitter bra, men jeg har hatt litt problemer med den hurtige isen, sa Kai Arne Engelstad, som var innstilt på å kline til på den avsluttende 1000meteren for å" pynte på", som han sa.
10.Vel, sier noen, disse byggearbeidene tar mest sikte på å pynte opp enkelte fasader før høstens store inntog av gjester til revolusjonsjubileet.
11.Vi har derfor tatt kontakt med fritidsklubben, skolene og musikkorpsene i nærmiljøet, og vi håper nå også de unge vil være med i arbeidet å pynte opp senteret.
12.Alt kan man pynte opp med et naglebelte, til og med den lille sorte.
13.Banken er blitt beskyldt for å ville pynte på regnskapet, ved å føre denne gevinst som en normal driftsinntekt.
14.Betimelige ord nå foran sommerferien, mener avisen, som minner om at det er vanlig å bruke forsommeren til å pynte opp i sine omgivelser, ofte med dugnadstiltak.
15.Blir det litt deigrester, kan vi bruke dem til å pynte med.
16.Da slipper jeg å pynte på meg selv og skjule mine nederlag.
17.Derfor bruker vi mer enn vårt økonomiske overskudd på å utstyre det, pynte det og prege det med vår personlighet.
18.Det er anskaffet farveTV, og de unge pleierne har forsøkt å pynte opp så godt de kan på avdelingen.
19.Det er grov fusk å forsøke å pynte på dette faktum ved å trekke fra en spesiell post på bevilgningene for 1984 (nemlig Det Norske Teatrets nybygg) for derved å presentere en gjennomsnittlig vekst på 11 prosent på resten av kulturområdet.
20.Det er ikke lett å skulle pynte en skole til jul efter at den moderne teknikk har gjort sitt inntog.
21.Det er musikk overalt, arrangementskomiteen regner med at musikkorps med tilsammen nesten 600 medlemmer kommer til å spille søndag 6. mai. Velforeningene oppfordres til å pynte opp og til å finne på noe som kan skape liv.
22.Det forventede opplaget på 100 000 vil nok pynte bedre i det to år gamle forlagets regnskap.
23.Det kunne kanskje bidra til å pynte litt på regnskapet.
24.Det synes samtidig klart at også andre knep er blitt benyttet for å pynte på valutaregnskapet.
25.Det var heller ikke for å ha et gravsted som en kunne pynte.
26.Du vil pynte bedre opp i terrenget noen meter unna, sa jeg.
27.For på Theatercafeen går det ydmyke damer fra Sanitetsforeningen og selger Holmenkollskien - så man har noe å pynte seg med.
28.Han håper at gaven vil pynte litt opp på sykehusene i byen.
29.Hverken hopperne eller skøyteløperne klarte å reise kjerringa, eller pynte på et for dem ellers trist olympiaår.
30.I stedet utnyttet Sparta sleivene bakover hos VIF til å pynte på sluttsifrene.
Your last searches