Norwegian-Italian translation of rødme

Translation of the word rødme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rødme in Italian

rødme
forlegenhetverb arrossire
More examples
1.Den grillfrelste - svært ofte en mann - har hele sitt liv skydd kjøkkenet og det som foregår der, men påstår uten å rødme at det er noe helt annet å lage mat på grill.
2.Denne norske velsignelse når den første rødme går over rabbene - mens bregner, sneller og blålyng ennå står i grønt.
3.Det ble ikke observert infeksjoner, men to diabetikere fikk lett rødme av en dags varighet på injeksjonsstedet.
4.Dramatikken er sånn at Strindberg ville rødme av skam...
5.Du får følge med aftensolen som gir en svak rødme til grantoppene, og som belønner deg på Appelsinhaugen med en kveldshimmel i et spill av gull og rosa.
6.Ikke engang den vesle engelen som voktet vårt bord på 3 Kokker hadde grunn til å rødme under glorien.
7.Kolltveit hører med til den sjeldne rasen som ikke har bil og som uten å rødme tilstår at han ikke engang har sertifikat.
8.Men Stavanger Konserthus, Grieghallen i Bergen og Alladin kino i Halden (som endelig har fått et konsertflygel man kan by storpianister uten å rødme) får inntil videre bare fire av seriens seks mestere på besøk, nemlig Tedd Joselson, Tamas Vasary, Yefim Bronfman og Pascal Roge.
9.Og en selvsikkert dekolletert barm, der nervøsitetens rødme modig presenteres i hektiske røde prikker.
10.Prikking i huden, varme, strømninger i kroppen og rødme.
11.SITUASJONEN i Løkken, som bør få oss alle til å rødme helt opp i hårrøttene, er ikke enestående, og vi kan derfor ikke begrense oss til å beklage det inntrufne.
12.Uten å rødme forsøker departementet å fortelle høringsinstansene hva de skal mene.
13.Vi oppdager plutselig ett eller flere små stikk med hevelse, rødme og kløe.
14.Arbeiderpartiet burde rødme av sin krisepolitikk på slutten av 70tallet.
15.Ikke få meg til å rødme.
16.Vi er gode nok til å be om penger uten å rødme, både kunnskap, glød og teknikk er der.
17.Ble hun oppbragt over noe, fløy en dyp rødme over ansiktet så det virket mørkt under det sølvaktige pannehåret, og alle skjønte at nå var det best å passe seg, skriver Sigrid Undset.
18.Den britiske kulturminister, Lord Gowrie, har uten å rødme mottatt gavene fra Sainsbury og Getty jr. med entusiasme, selv om det er den konservative regjerings stramme budsjettpolitikk som har redusert Nasjonalgalleriets handlefrihet.
19.Den engelske versjonen er blygere," Jomfruens rødme".
20.Det var en slags dobbelt bunn i ordene hans, som fikk en lett rødme til å stige opp i kinnene hennes.
21.Dommeren fremholdt i sin oppsummering for juryen at gjennomlesing av lokalavisen East Kent Critic ikke ga inntrykk av at innholdet" kunne få en jomfru til å rødme".
22.Ingen skal beskylde Willoch for å være noen demagog som sterkt og uten hverken å blunke eller rødme kan love 150 000 nye arbeidsplasser, slik hans hovedmotstander skamløst overbevisende kunne.
23.Myggen er ikke altfor plagsom, og multekarten begynner å rødme innover i Femundsmarka.
24.Myhre har imidlertid ikke store forhåpningene om at hans kolleger vil rødme blygt og rekke hånden i været når det skal stemmes.
25.Nede i bygda har rognklasene såvidt begynt å rødme.
26.Tyttebærtuene kan vi vente å se rødme først et godt stykke uti september.
Similar words

 
 

rødme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rødmerødmenderødmet
Indikative
1. Present
jegrødmer
durødmer
hanrødmer
virødmer
dererødmer
derødmer
8. Perfect
jeghar rødmet
duhar rødmet
hanhar rødmet
vihar rødmet
derehar rødmet
dehar rødmet
2. Imperfect
jegrødmet
durødmet
hanrødmet
virødmet
dererødmet
derødmet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rødmet
duhadde rødmet
hanhadde rødmet
vihadde rødmet
derehadde rødmet
dehadde rødmet
4a. Future
jegvil/skal rødme
duvil/skal rødme
hanvil/skal rødme
vivil/skal rødme
derevil/skal rødme
devil/skal rødme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rødmet
duvil/skal ha rødmet
hanvil/skal ha rødmet
vivil/skal ha rødmet
derevil/skal ha rødmet
devil/skal ha rødmet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rødme
duville/skulle rødme
hanville/skulle rødme
viville/skulle rødme
dereville/skulle rødme
deville/skulle rødme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rødmet
duville/skulle ha rødmet
hanville/skulle ha rødmet
viville/skulle ha rødmet
dereville/skulle ha rødmet
deville/skulle ha rødmet
Imperative
Affirmative
durødm
viLa oss rødme
dererødm
Negative
duikke rødm! (rødm ikke)
dereikke rødm! (rødm ikke)
Your last searches