Norwegian-Italian translation of rak

Translation of the word rak from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rak in Italian

rak
vertikaladjective diritto, verticale
  linjeadjective diritto
  posisjonadjective diritto, eretto
  retningadjective diritto
Synonyms for rak
Derived terms of rak
abrakadabra, abstrakt, abstraksjon, almenn karakter, allmennpraksis, allmennpraktiserende lege, embetsdrakt, anorakk, ansprak, anspraksløshet, anspraksløs, arbeidskontrakt, antirakett, arak, arrendekontrakt, astrakan, attraksjon, avslutte en kontrakt, badedrakt, brakke, bærerakett, befrakter, besinnet karakter, betrakte, betrakte som, betraktende, betraktningsmåte, sette karakter, bilvrak, bindende kontrakt, blind foraktelse, brakk, brak, mremserakett, der i traktene, diffraksjon, distraksjon, drake, drakonisk, drakt
ildrake, ekstrakt, ekstraksjon, falle med dunder og brak, feberaktig, fjærdrakt, fjernstyrt rakett, forakt, forakte, foraktende, foraktfull, foraktelig, foraktelighet, foreldet karakter, traktat, frakk, frakk-, frakt, frakte, fraktbåt, fraksjon, fraktseddel, fraktur, fremdrivningsrakett, gjøre attraktiv, hannrakle, her i traktene, hyperaktiv, leiekontrakt, i betrakning av, i praksis, i brakk, ikke være ettertraktet, interaktiv, Irak, iraker, irakisk, kaffetrakter, karakter, karakteristisk, karakteristiskt, karaktertrekk, karaktersterk, karakterløs, karaktersvak person, karakterisere, karakterisere som, karakterisering, karakteristikk, kjernerakett, katarakt, kiropraktor, kontrakt, kontrakts-, kontraktsbrudd, kontraktsmessig, kobberaktig, krake, krysserrakett, langstrakt, lærlingekontrakt, menneskeforakt, maskeradedrakt, matvrak, mirakel, mirakuløs, nattdrakt, upraktisk, orakel, orakelmessig, overaktiv, parakitt, prakke på, prakt, praktfull, praktfullt, praktfullt skuespill, praksis, praktikant, praktisk, praktisk eksamen, praktisk gjennomførbar, praktisk bevis, praktisk talt, rakke ned på, rakker, rakkerskap, rakkerunge, rake, rake veien, rakett, rakettgevær, rakitis, refraksjon, romdrakt, skrakle, skraklende, skvalderaktig, sprake, sprakende, sprakgitter, startrakett, straks, subtraksjon, ta i betraktning, ta med i betraktning, terminkarakterer, terrakotta, toraks, trakassere, trakom, trakt, trakte etter, traktere, traktere med, traktering, traktor, todelt drakt, ultrakonservativ, underleverandørskontrakt, uten prakt, utby på kontrakt, utstrakt, våtdrakt, vidstrakt, virak, vrak, vrakdeler, vrakgods, vraking, vrakpris, vrakspillror, barkrakk, bortfrakte, brake, frakjenne, frakoble, frakople, fraksjonere, krakelere, krakke, maltraktere, prakke, praktisere, rakke, rakle, rakne, trakke, trakte, abstrakt begrep, attraktiv, avgangskarakterer, avvise med forakt, befraktningskontrakt, betraktelig, betraktning, boraks, brakkmark, drive praksis, dykkerdrakt, ekstraktor, foraktelig person, frakkeskjøt, frakoblet, frakoplet, frakopling, frakte i containere, frakteskip, fraktfart, fullbrakt, gi strykkarakter, i betraktning av, ildraker, inngå lærlingekontrakt, kiropraktiker, krakk, leiraktig, raktig, narraktig, nasjonaldrakt, oppbrakt, ostrakisme, pneumotoraks, praktiserende advokat, praktiserende lege, refraktere, refraktert, regnfrakk, skøyeraktig, sladderaktig, traktement, trakytt, vrake, fraksjonert, en praktiker, allmennpraktiserende, alt tatt i betraktning, streberaktig, kvinnedrakt, kamuflasjedrakt, klesdrakt, militærdrakt, tjenestedrakt, rake kastanjene ut av ilden for, interaksjon, ettertraktet, fraksjonering, i adams drakt, rakkerpakk, hårprakt, brakknese, dødsforakt, mirakuløst, raka fant, oppbrakthet, forsikringskontrakt, gnieraktig, nødrakett, signalrakett
Anagrams of rak
Similar words

 
 

More examples
1.Avfallet Rak ned toppen topper seg om våren, før (hytteklosetter) bruk.
2.I slike saker kreves det en rak rygg om de dømmende organer ikke skal gi efter for det som blir" idrettens syn", mener Geir Woxholth.
3.Jeg følte meg rak i ryggen, befriet, jeg gikk med løftet hode rundt i de sparsomt møblerte rommene, smilte og nynnet for meg selv.
4.Med rak rygg, konsekvens og kraft gjenreiste regjeringssjefen Norges omdømme i utlandet, efter at det var blitt svært frynset gjennom regjeringen Bortens tvetydige EFforhandlinger.
5.Neste dag var det slakt på rak linje.
6.Rak i ryggen, barsk i det ytre og med glimt i øyet.
7.Rak i ryggen suser han ned" bakken", satser godt på hoppkanten, gjør salto i luften og ender til slutt i tjernet med et voldsomt plask.
8.Tonen er så rak og enkel og ufordervet og har en nesten mannlig djerv friskhet...
9.Tsjernenko uttrykker håp om at" de ledende kretser i USA" innser behovet for felles anstrengelser for å hindre en militarisering av verdensrommet, men påpeker at den amerikanske sidens holdning står i rak motsetning til den sovjetiske.
10.Å vinne to Derbyløp i rak rekkefølge er ingen liten prestasjon, betror Benn Orre oss.
11.Bruk anslagsvis 1 kg frø pr. hundre kvm, og rak det lett ned i jorden.
12.Eklind hevder at han hele tiden holdt helt rak kurs, inntil han umiddelbart før smellet forsøkte å dreie babord for å unngå kollisjonen.
13.Er vi på rak vei inn i det barnløse samfunnet ?
14.Eva Krøvel har sittet ringside, og fulgt norsk dansehistorie, rak i ryggen, skarp i blikket, med glød i hjertet.
15.Föränderligheten medförde nya filosofiska system, och med dem tankeriktningar som stod i rak motsats till Herakleitos egen.
16.I to av de mest berømte bøkene står det at armbrøstskytteren er rak i ryggen som en planke, mens hodet er bevegelig som en dupp i bekkestryket.
17.Iallfall måtte ryggen være rak og bevegelsene behersket under prakten av kroner, broderier og perler i overraskende farver, søljer og maljer, spenner og stoff, dusker og sløyfer i rosa og rødt.
18.Ja, de står nærmest i rak motsetning til hva universitetene ellers fremholder som forsvarlig innsats.
19.Rak i ryggen i sin sobre, grå dress, kritthvit skjorte diskret slips.
20.Rak i ryggen og med et fast blikk står ti ungmoderater rundt talerstolen med et flagg i hånden.
Your last searches
rak