Norwegian-Italian translation of ramle ned

Translation of the word ramle ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ramle ned in Italian

ramle ned
falleverb rotolare giù, ruzzolare giù
Anagrams of ramle ned
Similar words

 
 

More examples
1.Dermed var det hele i grunnen opp og avgjort, men for å understreke at ligalederen var i ferd med å ramle ned fra førsteplassen sin, satte Mark Hughes punktum for festen ved å løfte ballen opp i nettaket ti minutter før slutt.
2.Før saken kom til domstolen har det ikke manglet på forsikringer overfor Inger Hallmann om at motvektsloddet ikke kan ramle ned.
3.Noen av dem ser ut som de kan ramle ned når som helst.
4.Orhagen kan imidlertid forsikre at man gjør det man kan for å hindre stener i å ramle ned og blokkere tunnelen.
5.De er redd en forblendingsmur på en 12 etasjes høyblokk skal ramle ned.
6.Deler av lys og teppeopphenget er så dårlig at det kan ramle ned når som helst og skade folk på scenen.
7.Den politiker som behersker slikt, kan gjøre det godt, men ofte balanserer man på en tynn knivsegg der det er lett å ramle ned på den gale siden og ende sitt politiske liv som en mislykket vitsemaker.
8.Like før industriherren Bradley skal ta imot et kongelig besøk, holder fabrikkpipen med spir Bradleys stolte varemerke - på å ramle ned, og det er bare hans svorne fiende Jack Fairchild som kan reparere skaden.
Your last searches