Norwegian-Italian translation of ransake

Translation of the word ransake from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ransake in Italian

ransake
undersøkeverb esaminare, esplorare, approfondire
Synonyms for ransake
More examples
1.Britisk politi vil imidlertid ikke ta seg inn i ambassadebygningen midt i London for å ransake den før efter midnatt lørdag (natt til søndag) da de diplomatiske forbindelser mellom Storbritannia og Libya er brutt, og efter britenes mening ambassadens immunitet er opphevet.
2.Efter det Aftenposten erfarer vil politiet ransake hans bopel for å lete efter eventuelle bevis i saken.
3.Samtidig med at 35åringen ble transportert til Porsgrunn av tjenestemenn fra Vennesla lensmannskontor, dro fem åstedsgranskere fra kriminalpolitisentralen og en tjenestemann fra Telemark politikammer til Vennesla for å ransake leiligheten i Vennesla hvor siktede bor med samboer.
4.Spanerne må selv avhøre dem som de pågriper, og de må ofte ransake vedkommendes bolig.
5.Tolldistriktssjef Karl Werner Høyer i Trondheim opplyser til Aftenposten at mannskaper fra tollvesen og politi fredag begynte å ransake skipet.
6.Enhver sikkerhetsoffiser kan til enhver tid ransake personer, bygninger og kjøretøyer og beslaglegge gjenstander som kunne bli brukt til en forbrytelse.
7.Sikkerhetsstyrkene kan ransake alle bygninger og kjøretøyer.
8.Blant annet oppfordres Osloborgere å ransake kjeller og loft og kle seg ut i skikkelig" Kristianiastil".
9.Britisk politi fant ut at skuddet som drepte ble avfyrt av en person inne i ambassaden, men libyerne nektet å la bygningen ransake.
10.Det er gitt ordre til alle flyplasser i India om å ransake alle reisende, også utlendinger.
11.Diplomaten påberopte seg diplomatisk immunitet da politiet kom for å ransake hans leilighet, men efter krav fra britene ble diplomatens immunitet overraskende opphevet.
12.For at overvåkingspolitiet i fremtiden skal kunne ransake en bolig, må politiet først overbevise retten om at det foreligger skjellig grunn til mistanke.
13.Overvåkingspolitiet er i ferd med å miste sin særadgang til å ransake leiligheter uten rettens godkjennelse.
14.Så lenge konferansen varer, kan finsk politi ransake private hjem uten ransakingsordre.
Similar words

 
 

ransake as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ransakeransakenderansaket
Indikative
1. Present
jegransaker
duransaker
hanransaker
viransaker
dereransaker
deransaker
8. Perfect
jeghar ransaket
duhar ransaket
hanhar ransaket
vihar ransaket
derehar ransaket
dehar ransaket
2. Imperfect
jegransaket
duransaket
hanransaket
viransaket
dereransaket
deransaket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ransaket
duhadde ransaket
hanhadde ransaket
vihadde ransaket
derehadde ransaket
dehadde ransaket
4a. Future
jegvil/skal ransake
duvil/skal ransake
hanvil/skal ransake
vivil/skal ransake
derevil/skal ransake
devil/skal ransake
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ransaket
duvil/skal ha ransaket
hanvil/skal ha ransaket
vivil/skal ha ransaket
derevil/skal ha ransaket
devil/skal ha ransaket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ransake
duville/skulle ransake
hanville/skulle ransake
viville/skulle ransake
dereville/skulle ransake
deville/skulle ransake
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ransaket
duville/skulle ha ransaket
hanville/skulle ha ransaket
viville/skulle ha ransaket
dereville/skulle ha ransaket
deville/skulle ha ransaket
Imperative
Affirmative
duransak
viLa oss ransake
dereransak
Negative
duikke ransak! (ransak ikke)
dereikke ransak! (ransak ikke)
Your last searches