Norwegian-Italian translation of rase

Translation of the word rase from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rase in Italian

rase
antropologinoun razza [f]
  dyrnoun razza [f]
Synonyms for rase
Derived terms of rase
More examples
1.Alkoholismen" ble ofte oppfattet slik at skadelige drikkere var en særegen rase, styrt av mystiske biologiske lover.
2.Fordi den kristne kirke helst ville beholde ånden alene, mens naturen burde bøye seg til døden, tok naturen til sist ut sin rett og begynte å rase på egen hånd uten noen som helst forbindelse med den ånd som nå virkelig ble alene, men som skulle ha gjennomtrengt og gjennomlyst også den erotiske opplevelse.
3.Quisling var allerede da grebet af tanker som senere hen blev dyrket af Adolf Hitler i hans teorier om" den nordiske og ariske rase", skriver Lannung.
4.Det er ingen fare for at Parley Augustssonimperiet skal rase sammen.
5.Det kan bero på foret, mosjon eller rase, sier han og understreker at næringsmiddelforskningen i Norge har gjennomgått en stor utvikling i de siste ti år.
6.Det kan være tøft å være jente når alle rundt deg er menn, medgir Cyndi, som er fra New York, og som nå ser sin debutsingle" Girls just want to have fun" og LPen" Shes so unusual" rase oppover listene.
7.Dette er ikke noe byggeklosssystem som kan rase sammen.
8.Dommerne er av en tålmodig rase, mener formannen i Den norske dommerforening, høyesterettsdommer Arne Christiansen.
9.Endel omtaler av det som foreslås i Personbilmeldingen har skapt inntrykk av at prisene på nye biler nå vil rase nedover.
10.Får man inn i skoleundervisningen at forskjeller i rase, kultur og religion er forhold som kan virke berikende og utviklende og fremme gjensidig forståelse og kulturell utvikling, er mye vunnet.
11.Hvis det ikke blir gjort noe med ruinene, vil de gradvis rase sammen, sier arkitekt Håkon Christie hos Riksantikvaren til Hamar Arbeiderblad.
12.Innvandringspolitikken må utformes slik at den ikke diskriminerer efter rase, klasse, kjønn eller nasjonalitet, understreker AIF i sin høringsuttalelse.
13.Luthersk i sin grunnvoll, men til tjeneste for alle mennesker - uansett rase, etnisk bakgrunn eller annen tilhørighet, sier han.
14.Under den store militære fremgang har den tyske rase skapt et bånd mellom fronten og befolkningen som vi aldri har sett maken til tidligere, skriver efterretningstjenesten 24. juni 1940.
15.Alle hunder, uansett rase, vil trekke inn skitt i huset.
16.Assisterende overlege Sigmund Aasen i SIF sier årets virusangripere ikke er av noen spesielt hårdnakket rase.
17.Av og til kan en lure på om ikke noen velger en rase som skal matche deres måte å opptre på, og gjerne gi uttrykk for en sosial status.
18.Barnefamilier er en utdøende rase i Norge på grunn av skattesystemet.
19.Bibelen kan ikke brukes mot noe folk, mot noen rase, mot noen kategorier av mennesker i det hele tatt.
20.Bortsett fra den hvite rase, de såkalte kaukasere og enkelte afrikanske folk, mangler mennesket evne til å omsette melkesukker efter toårsalderen.
21.Brødrene McCormack, begge lærere av yrke, understreker i sine brev at Hallodagen er den første internasjonale fredsdag som er ikkepolitisk, og som trekker til seg vanlige mennesker, uansett rase eller religiøs tilknytning.
22.Både når det gjelder første punktum om rase m.m., og når det gjelder annet punktum om homofili, er det en mer begrenset og mer presis formulering.
23.DET gjør man hvis man i stedet for å rase frem på brede motorveier velger seg Romantische Strasse som reiserute.
24.De er fengslet på grunn av sin tro, politiske overbevisning, rase, kjønn eller lignende årsaker.
25.De felles etiske retningslinjer omhandler begreper som varsom kildebruk, toleranse, respekt for menneskers rase, livssyn og politiske oppfatning.
26.De homofile kan ikke kreve en sterkere beskyttelse enn mennesker med en spesiell trosbekjennelse, en annen rase, hudfarve, nasjonal eller etnisk opprinnelse.
27.De skal svaie i stedet for å rase sammen.
28.De som opptrer hos hunden generelt uansett rase.
29.Den gir politiske rettigheter til personer av blandet rase og asiater, men utelukker det sorte flertallet.
30.Den har som mål at alle samvittighetsfanger, som sitter fengslet på grunn av sin politiske overbevisning, religiøse tro, rase, kjønn eller avstamning - skal løslates.
Similar words

 
 

rase as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) raserasenderast
Indikative
1. Present
jegraser
duraser
hanraser
viraser
dereraser
deraser
8. Perfect
jeghar rast
duhar rast
hanhar rast
vihar rast
derehar rast
dehar rast
2. Imperfect
jegraste
duraste
hanraste
viraste
dereraste
deraste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rast
duhadde rast
hanhadde rast
vihadde rast
derehadde rast
dehadde rast
4a. Future
jegvil/skal rase
duvil/skal rase
hanvil/skal rase
vivil/skal rase
derevil/skal rase
devil/skal rase
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rast
duvil/skal ha rast
hanvil/skal ha rast
vivil/skal ha rast
derevil/skal ha rast
devil/skal ha rast
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rase
duville/skulle rase
hanville/skulle rase
viville/skulle rase
dereville/skulle rase
deville/skulle rase
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rast
duville/skulle ha rast
hanville/skulle ha rast
viville/skulle ha rast
dereville/skulle ha rast
deville/skulle ha rast
Imperative
Affirmative
duras
viLa oss rase
dereras
Negative
duikke ras! (ras ikke)
dereikke ras! (ras ikke)
Your last searches