Norwegian-Italian translation of reaktiv

Translation of the word reaktiv from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reaktiv in Italian

reaktiv
kjemiadjective reattivo, reagente
Anagrams of reaktiv
Similar words

 
 

More examples
1.Da har vi valget mellom reaktiv psykose og schizofreni, vanligvis skriver vi reaktiv psykose.
2.Vi ville kanskje sagt de har reaktiv psykose - en lettere grad av schizofreni istedet.
Your last searches