Norwegian-Italian translation of redde

Translation of the word redde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

redde in Italian

redde
generellverb salvare
  rykteverb salvare, conservare, mantenere, salvaguardare
  fareverb salvare, soccorrere
  situasjonverb riparare, rimediare a, correggere
Synonyms for redde
Derived terms of redde
Anagrams of redde
More examples
1.Alt mens Bjørn Egge brukte hele sin felttrening og klarte å redde det hele bortsett fra bestikket, som forsvant i bølgene med et plupp.
2.Det gjelder å redde frihandelen," sier Olof Palme.
3.Jeg forsøker å redde et eksemplar.
4.Må Gud redde ham" heter det på banneret som er hengt opp utenfor Popieluszkos kirke i Warszawa.
5.Norvik skal ikke" redde" Høyre.
6.Skal Bohlin redde sin ære har han trolig ikke mer enn to valg, enten fortelle årsaken til at Lægeforeningens president, BengtLasse Lund må gå stilt i dørene eller be uforbeholdent om unnskyldning.
7.Snappern" behersket seg fullkomment, la ballen rolig ned, fintet skudd, ventet til keeper og forsvarere var på vei ned for å redde - og lobbet over dem og i mål.
8.Telefonkontakt" opplyste nylig at bare i løpet av ett år var disse telefonvenner med på å redde 45 menneskeliv.
9.Vi er redde for at denne diagnostikken i fremtiden vil bli brukt som utvelgelsesmetode for å hindre at det blir født mennesker som er dårligere fysisk og psykisk utrustet enn gjennomsnittet...
10.Vi er redde for at fremmedmyndighetene har lagt seg på en praksis der bare utlendinger som kommer inn under begge definisjoner blir anerkjent.
11.Alle krefter skal nå settes inn for å redde plassen i 1. divisjon.
12.Amerikanerne kan ikke gjøre oss redde.
13.Avisene er redde for å tape annonseinntekter og regner derfor samarbeide med nærradioene som svært viktig, sa Aslak Ona, som heller ikke la skjul på at han var redd for at Aftenposten skulle bli dominerende i nærradiobildet i Oslo hvis avisen søker og får konsesjon i neste runde.
14.Da nektet bærerne å slå leir, de var redde for at teltene skulle bli tråkket ned.
15.De fem er antagelig blitt redde i det kraftige uværet, sies det fra redningssentralen på Sola.
16.De som arbeider i skolen er altfor redde for å ta politiske standpunkter.
17.Den utstrakte bruk av tystere hvor politi arresterer mennesker på bakgrunn av en overløpers ord, kanskje for å redde sitt eget skinn, er forkastelig.
18.Dere er ikke redde for privatiseringen ?
19.Dere er ikke redde for å bli kuppet av folk som kan tneke seg å gjøre bruk av partiet til spesielle formål ?
20.Dere er ikke redde for å kaste dere ut i det ?
21.Det er et skritt i arbeidet for å redde vår klode, sier hun.
22.Det er kanskje litt sent å si det, prøver Karoliussen å skyte inn, men vi er så redde for at folk tror at karnevalet bare er for kunstnere og at andre liksom ikke er så velkomne.
23.Det gjelder å være rask hvis vi vil redde liv, sier han lakonisk.
24.Det må simpelthen igangsettes førstehjelp for å redde liv.
25.Det nye konvensjonsutkastet tar sikte på å oppmuntre til bergningstiltak ikke bare for å redde personer, skip og last, men også for å hindre eller begrense forurensningsskader.
26.Det som er helt sikkert, er at de aller fleste er redde for krig !
27.Det var fryktelig vondt å se den svenske keeperen redde skuddet mitt, men desto deiligere å se at Gunn Nyborg scoret på returen, sa jubilanten, som nok hadde klart å få inn ballen selv om ikke Gunn Nyborg hadde vært raskere.
28.Det vi snakker om er å sikre de arbeidsplasser vi har, om å redde en hel industri, sier han.
29.Det viser samme hjelpeløshet når mennesker ringer til legen og vil ha beroligende midler fordi de skal i begravelse, og er redde for å begynne å gråte.
30.Du sier at mange kommer for å få hjelp bare fordi de er redde for å gjøre feil.
Similar words

 
 

redde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) reddereddendereddet
Indikative
1. Present
jegredder
duredder
hanredder
viredder
dereredder
deredder
8. Perfect
jeghar reddet
duhar reddet
hanhar reddet
vihar reddet
derehar reddet
dehar reddet
2. Imperfect
jegreddet
dureddet
hanreddet
vireddet
derereddet
dereddet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde reddet
duhadde reddet
hanhadde reddet
vihadde reddet
derehadde reddet
dehadde reddet
4a. Future
jegvil/skal redde
duvil/skal redde
hanvil/skal redde
vivil/skal redde
derevil/skal redde
devil/skal redde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha reddet
duvil/skal ha reddet
hanvil/skal ha reddet
vivil/skal ha reddet
derevil/skal ha reddet
devil/skal ha reddet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle redde
duville/skulle redde
hanville/skulle redde
viville/skulle redde
dereville/skulle redde
deville/skulle redde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha reddet
duville/skulle ha reddet
hanville/skulle ha reddet
viville/skulle ha reddet
dereville/skulle ha reddet
deville/skulle ha reddet
Imperative
Affirmative
duredd
viLa oss redde
dereredd
Negative
duikke redd! (redd ikke)
dereikke redd! (redd ikke)
Your last searches