Norwegian-Italian translation of reder

Translation of the word reder from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reder in Italian

reder
nautisk - mannnoun armatore [m]
  nautisk - kvinnenoun armatrice [f]
Derived terms of reder
Anagrams of reder
Similar words

 
 

More examples
1.Som man reder, så ligger man," heter det, og mange mener amerikanerne har seg selv å trakke for den østeuropeiske boikotten i år.
2.Det viser seg at vi fikk minimale skader på selve trålen, men slepewiren er strukket og mo skiftes, helt eller delvis, sier skipper og reder Onar Gudmundsen til Aftenposten.
3.Jeg hadde flere ganger tårer i øynene mens jeg leste boken, sier skipets reder Knut Utstein Kloster, - fordi jeg tenkte på alle de menneskene ombord som har et forhold til skipet.
4.Jeg har ennå ikke møtt en norsk reder som er så generøs at han vil betale så meget for en nybygningskontrakt at vi tjener penger på den.
5.Jeg solgte båten til det britiske selskapet Jonas Schlytte i Kent i fjor, og derfra er båten solgt vidre til et karibisk selskap, opplyser båtens tidligere eier, en reder i Sand i Ryfylke, til NTB.
6.Jeg tror knapt at noen reder vil inngå en byggekontrakt før de har vært hos oss.
7.Når vi skriver en kontrakt med en reder, inngår vi også bindende avtaler med de ansatte om det timeforbruk vi skal ha på skipet.
8.Som man reder, så ligger man.
9.Av iverksatte mottiltak i Danmark kan nevnes eftersyn og restaurering av gamle reder, pleie av tilskadekomne fugler, og kunstig oppdrett og utsetting av fugl.
10.Blant forslagene er at det skal være adgang til å pålegge reder et system for internkontroll for borefartøyer og andre flyttbare innretninger i offshorevirksomhet.
11.Cafe på den nye måten, er en invitasjon til nye samværsformer, nå skal vi ut av våre lune reder, ut og treffe folk.
12.De fire fugleungene ble tatt fra to reder på berghyller i en norsk elvedal ikke langt fra den jämtlandske grensen.
13.Det var en lokal domsstol som ga arrestorderen efter krav fra en reder i Marseille.
14.Disse personenes største utfordring blir å bevise at Panamaselskapet Continental Trust Incorporation i virkeligheten var eiet av den avdøde reder.
15.Dåpsseremonien skjedde på engelsk, og gudmoren var Mary Kamminga, gift med nederlandsk reder, men opprinnelig svenskfødt.
16.Erling Næss sa til dem som muligens anser det som forferdelig at det blir opprettet en klasse norske selskaper som helt blir fritatt for norsk beskatning på selskapets hånd, at en norsk reder som får tillatelse til å internasjonalisere også får anledning til å investere i et Panamaselskap som er helt skattefritt på selskapets hånd.
17.Gabrielsen opplyser at en del av dem som permitteres for kortere tid, blir tatt inn når Kaldnes begynner byggearbeidet med skroget på et mindre kjemikalietankskip som Vaagen Verft i Kyrksæterøra har i oppdrag for en nederlandsk reder.
18.Han avsluttet med å påpeke at han var den første private reder som i 1930 satte skip under Panamaflagg.
19.Han kjøpte skipet av en norsk reder ifjor høst.
20.Han krever nå rettens kjennelse for at den tidligere reder plikter å uttale seg om alle forhold og dokumenter som bostyret finner nødvendige i forbindelse med booppgjøret.
21.Han opplyser også at lopper og midd fra duenes reder kan komme inn i hus og være til plage for folk.
22.I Harstad er iallfall skjærene observert i full gang med å bygge reder igjen.
23.I dag er skipets eier (reder) i utgangspunktet bare ansvarlig dersom det er utvist skyld.
24.I dagens markedssituasjon er det et utstrakt samarbeide mellom befrakter, reder og megler for å skreddersy skipsfartsprosjekter fra første stund.
25.I slutten av siste århundre var antall reder i Danmark ca. 4 000.
26.Idag beregnes resultatene ved hjelp av maskiner, mens reder og megler sitter og snakker sammen i telefonen.
27.Imidlertid kan han hverken skryte av å være reder eller kaptein, han er bare med som gjest hos venner.
28.Jeg har i min tid som reder bygget 40 skip.
29.Man kunne få noe av subsidiene (betaling for å gå på steder selv den mest begavede reder ikke kan få penger ut av) fra f.eks. Forsvarsdepartementet.
30.Men storkene hadde inntatt sine to reder på murpipene i det tradisjonsrike Helligåndshuset i Randers - til innbyggernes stolthet og til fotoglede for deltagerne i Aftenposten / Bennetts" Ut i det blå"tur, som tilbragte siste del av påsken i Jylland og Vestfold.
Your last searches