Norwegian-Italian translation of rederi

Translation of the word rederi from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rederi in Italian

rederi
nautisknoun agenzia di spedizioni [f], corriere [m], spedizioniere [m]
Anagrams of rederi
Similar words

 
 

More examples
1.Deifovos" var registrert som et eget rederi, Deifovos Maritim Co., i Liberia.
2.Dyvi Beta" er en av tre rigger som Jan Erik Dyvis rederi lar inngå i det børsnoterte Ullerselskapet.
3.Faste Jarl" tilhører kystrederiet NordPoolen A / S. Et skip fra samme rederi skulle ved totre tiden imorges forsøke å trekke" Faste Jarl" av land.
4.Seadrake" eies av Nils Hugo Sands rederi i Oslo og er chartret til De Danske Statsbaner for et år.
5.Boikottaksjoner har endt i stevning og trusel om stevning fra et vesttysk rederi.
6.Det er noe man alltid kan risikere, men situasjonen er slik at hvis ikke vi tilbyr de tjenester det aktuelle rederi ønsker, så gjør andre det.
7.Det er opp til hvert enkelt rederi å sende sine skip inn i Gulfen, sier informasjonssjef i Norges Rederiforbund, Arild Wegener.
8.Det rederiet arbeider med, må gjøres godt og helst bedre enn andre gjør det, sier skipsreder Atle Jebsen i A / S Kristian Jebsens Rederi.
9.Det svenske rederiet Dag Engstrøm Rederi A / B er" fullstendig insolvent" og holdes kun i virksomhet gjennom kortsiktig hjelp fra Svenska Varv AB.
10.Det tygste løft" Uglen" utførte for Kaldnes, skjedde 18. juli da et 6 dekk høyt og praktisk talt ferdig innredet dekkshus med en vekt på 420 tonn ble satt på plass ombord på en 20 000 tonns nybygning - et kjemikalieskip vi bygger for et svensk rederi - Tärntank AB og som var sjøsatt fem dager tidligere, forteller overingeniør Gabrielsen.
11.Er det nødvendig for et lite rederi å gå inn i den type samarbeidsopplegg ?
12.For det enkelte rederi kan valutautviklingen spille en stor rolle.
13.Jeg vet ikke hvilken betydning den avtalen som ble inngått i Libya for å få frigitt" Germa Lionel" kan få for vårt rederi, sier skipsreder Alf Mohn til Aftenposten.
14.Norsk industri er sikret oppdrag for over 500 millioner norske kroner i prosjektet, opplyser skipsreder Terje Mikalsen i Mosvolds Rederi til Aftenposten.
15.Nå retter vi kravet i første rekke mot skipets rederi og forsikringsselskap.
16.Ombord ordner vi alt, lyder det med fra en av offiserene, som har stått ombord helt siden Klosters Rederi overtok skipet i 1979.
17.1983 er siste året hvor alle selskapets aktiviteter er samlet i Klosters Rederi A / S. Rederiet ble delt rundt midten av 1983 slik at aksjonærgruppen representert ved Mogens Wiig Kloster trådte ut av selskapet.
18.A / S Ivarans Rederi hadde et resultat efter skatter, men før årsoppgjørsdisposisjoner på 1,3 millioner kroner i 1983 mot 861 000 kroner året før.
19.A / S Ivarans Rederi har inngått en avtale med Norsk Hydro om et fem års certeparti for ankerhåndteringsskipet" Stad Senja" som nylig ble levert fra Sterkoder Mek. Verksted.
20.A / S Kristian Jebsens Rederi har imidlertid betydelige reserver som ikke gjenspeiles i de bokførte verdier i regnskapet.
21.A / S Kristian Jebsens Rederi i Bergen tar avstand fra den kritikk som Norsk Styrmandsforening har rettet mot rederiet.
22.A / S Kristian Jebsens Rederi i Bergen tilbakeviser Norsk Styrmandsforenings påstander om at" fredsskipet" til Nicaragua bryter tariffbestemmelsene fordi det seiler med to og ikke tre styrmenn.
23.A / S Kristian Jebsens Rederi i Bergen ønsker å effektivisere og sentralisere befraktning og markedsføring.
24.A / S Mosvolds Rederi i Farsund er interessert i å kjøpe søsterskipene for rundt åtte millioner dollar, eller cirka 60 millioner kroner hver.
25.A / S Mosvolds Rederi i Farsund undertegnet igår en kontrakt om leie av to nye borerigger som skal bygges i Danmark.
26.A / S WICHMANN i Bømlo i Sunnhordland har fått kontrakt på levering av åtte hovedmotorer til de to nye spesialfartøyene som SOlstad Rederi i Skudeneshavn har kontrahert hos Ulstein Hatlø for charter til Mobil.
27.A. P. MØLLER, Danmarks største rederi, skal bygge to borerigger ved det japanske verftet Hitachi Zosen.
28.Adm. direktør Magne Reed i JanErik Dyvis Rederi ønsker ikke å gå i detaljer om kontraktsforhandlingene.
29.Adm. direktør Torleif M. Pedersen i A / S Uglands Rederi sier til Aftenposten at Norwegian Contractors er interessante som samarbeidspartnere når det gjelder erfaringene med totalentrepriser og prosjektledelse, men også i forbindelse med kunnskaper om betongplattformenes beskaffenhet med henblikk på vedlikeholdsmarkedet under vann.
30.Administrerende direktør Per Mauritz Hansen sier årsaken er at det ombyggingsarbeidet bedriften nå har vil være avsluttet rundt 10. september, mens to ombygginger for et nederlandsks rederi ikke vil gi særlig arbeide før 1. oktober.
Your last searches