Norwegian-Italian translation of redusere

Translation of the word redusere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

redusere in Italian

redusere
nivåverb ridurre, abbassare, diminuire
  skjære ned noeverb limitare, ridurre
  prisverb ribassare
  størrelseverb diminuire, ridurre
  matematikkverb ridurre
Synonyms for redusere
Derived terms of redusere
More examples
1.Aksjon Venteliste" må følges opp med ytterligere tiltak for å redusere pasientkøene.
2.Arbeiderpartiets budsjett vil nok kunne skaffe noen tusen arbeidsplasser i den offentlige sektor, og på kort sikt redusere arbeidsløsheten.
3.Det eneste fornuftige hadde isåfall vært å redusere staben på for eksempel Egruppen (den såkalte" mordkommisjonen") til det halve, så kunne de gjenværende reist mer.
4.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
5.For det første vil dette ikke redusere en families totalbruk av bil i noen særlig grad.
6.Hovedmålene for alle tiltak innen samferdselen i Oslo må være å bedre kollektivtrafikken samt å redusere bilbruken.
7.Ilandene må også redusere inngrepene på arbeidsmarkedet og opprettholde et åpent handelssystem, selve nøkkelen til en løsning av gjeldskrisen.
8.Ledige arealer bør bygges ut med boliger, fortrinnsvis småhus og gjerne småindustri og annen miljøvennlig virksomhet, for å øke antallet arbeidsplasser i bydelen og redusere utflytting.
9.Trafikkalternativ Vest" håper at de foreslåtte tiltak vil redusere gjennomkjøringen med 30 prosent i løpet av seks år og 50 prosent i løpet av ti.
10.Vi har ment og mener at det var et tilbakeskritt da Høyreregjeringen ville redusere antall sykedager med egenmelding.
11.Å redusere innskuddsrenten på lønnskonti, vil bare forsterke denne subsidiering.
12.(NTBReuterDPA) FNs hovedforsamling åpnet tirsdag sin høstsesjon i håp om at tre månder med møter vil bidra til å redusere spenningen mellom øst og vest og føre til at forhandlingene om atomnedrustning kan bli gjenopptatt.
13.(NTBReuterNPSAP) Den amerikanske president Ronald Reagan kommer idag til å oppfordre SovjetUnionen til å gjenoppta forhandlingene om våpenkontroll for å redusere spenningen mellom øst og vest, opplyser amerikanske tjenestemenn.
14.Aksjonen vil også kunne demme opp for krav om borgervern, og redusere behovet for teknisk overvåkning, som ikke skaper noen varme i boområdene, snarere tvertimot, sa AnneLise Bakken.
15.Arbeidsløsheten er kostnadsbestemt, fremholder Industriforbundet, som advarer mot øket efterspørsel for å redusere ledigheten på kort sikt.
16.Automatisering kan imidlertid være så mangt, og det vil ikke alltid være riktig å redusere bemanningen til fordel for utstrakt bruk av automatikk.
17.Blant det som allerede er gjennomført, nevnes opptrapping av interninformasjonen, innkjøp av nytt sambandsutstyr, samt en rekke andre mindre oppgaver egnet til å redusere antall irritasjonsmomenter, sier Foss.
18.Bransjen og brukerne er kanskje mer enn noen interessert i å redusere ulykkestallene for tohjulinger.
19.Bærum står i gjeld til Basketballforbundet, og på bakgrunn av at vi nå først og fremst må satse på å komme på fote økonomisk, ble det vedtatt å redusere midlene til herrelaget.
20.Da vi ble kjent med reaksjonene fra selskapet Fjordservice fikk jeg kapteinen på" Scandinavia" til å redusere skipets fart på den aktuelle strekningen fra 18,5 til 17,5 knop, forteller disponent i DFDS Norge A / S, Trygve Berg til Aftenposten.
21.De enkleste måtene å kvitte seg med problemene på er å redusere forbruket og hindre at økonomiske problemer oppstår, ved å utnytte ressursene man disponerer over fornuftig, sier Willy Jordet.
22.De rederier som har gjort investeringer i sine tankskip for å øke sikkerheten og redusere faren for oljesøl, taper i konkurransen med dem som har utsatt beslutningen om å investere i sikkerhet.
23.De trafikkreguleringer som ble innført tirsdag, er vedtatt av Oslo bystyre for å redusere trafikken gjennom boligstrøkene på Nordstrandsplatået.
24.Den beste måten å redusere faren for slike utslag på er å få flest mulig småsparere inn som deleiere i norske bedrifter og aksjefond.
25.Denne regjering har særlig konsentrert seg om å redusere person og familiebeskatningen og bedriftsbeskatningen.
26.Dermed kan vi redusere antall døde eldre som ikke blir funnet før efter flere dager, sier han.
27.Dersom man ikke drastisk kan redusere bruken av varetektsfengsling i Oslo, må det efter min mening umiddelbart frigjøres ytterligere et tyvetall skikkelige celler i Oslo kretsfengsel til formålet, sier Benedict de Vibe.
28.Det blir neppe aktuelt å redusere kapasiteten på limproduksjonen i Singapore på litt lengre sikt, sier direktør Petter Michelsen ved Dyno Industrier (S) PTE, Ltd. i Singapore til Aftenposten.
29.Det eneste som er vist idag, er at østrogen kan redusere bentapet når kvinner får menopause (menstruasjonens opphør i klimakteriet).
30.Det er arbeidskraftens pris som må justeres hvis vi skal redusere en arbeidsløshet som feilaktig antas å skyldes teknologiske fremskritt.
Similar words

 
 

redusere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) reduserereduserenderedusert
Indikative
1. Present
jegreduserer
dureduserer
hanreduserer
vireduserer
derereduserer
dereduserer
8. Perfect
jeghar redusert
duhar redusert
hanhar redusert
vihar redusert
derehar redusert
dehar redusert
2. Imperfect
jegreduserte
dureduserte
hanreduserte
vireduserte
derereduserte
dereduserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde redusert
duhadde redusert
hanhadde redusert
vihadde redusert
derehadde redusert
dehadde redusert
4a. Future
jegvil/skal redusere
duvil/skal redusere
hanvil/skal redusere
vivil/skal redusere
derevil/skal redusere
devil/skal redusere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha redusert
duvil/skal ha redusert
hanvil/skal ha redusert
vivil/skal ha redusert
derevil/skal ha redusert
devil/skal ha redusert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle redusere
duville/skulle redusere
hanville/skulle redusere
viville/skulle redusere
dereville/skulle redusere
deville/skulle redusere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha redusert
duville/skulle ha redusert
hanville/skulle ha redusert
viville/skulle ha redusert
dereville/skulle ha redusert
deville/skulle ha redusert
Imperative
Affirmative
dureduser
viLa oss redusere
derereduser
Negative
duikke reduser! (reduser ikke)
dereikke reduser! (reduser ikke)
Your last searches