Norwegian-Italian translation of reduserende

Translation of the word reduserende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reduserende in Italian

reduserende
generellother in modo decrescente
Similar words

 
 

More examples
1.Analyser viste at luften inneholdt antioksidative stoffer, eller reduserende stoffer, sier Brænden.
2.Denne planleggingsmodellen har virket klart reduserende på mulighetene for en mer omfattende og endrende fornyelse.
3.For å fremstille slike gjenstander, må man ha den samme atmosfæren både i og utenfor eplet, om man skal kunne foreta fullstendig desoksyderende (reduserende) eller oksyderende brenninger.
4.Stortingsflertallet, bestående av Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Kristelig Folkeparti, bemerker imidlertid i denne forbindelse at det overordnede mål må være å holde et såpass høyt avgiftsnivå at det virker dempende og reduserende på hele alkoholforbruket.
5.Ved å utsette viruset for reduserende stoffer hindrer man formering og livsgrunnlag, sier Brænden, og sammenligner det med å stoppe rust på metall med antioksydasjonsmidler.
6.De sistnevnte har på tross av Myhre gjort at WHO (Verdens Helseorganisasjon) idag regner fluorid som et nødvendig (essensielt) grunnstoff for oss mennesker, nettopp på grunn av den tannråte#reduserende effekt.
Your last searches