Norwegian-Italian translation of reflektere over

Translation of the word reflektere over from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reflektere over in Italian

reflektere over
tenke på noeverb considerare, riflettere su, contemplare
Examples with translation
Fra tid til annen er det nødvendig å reflektere på ditt fremtidige liv.
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis det kom en henvendelse fra bistandsminister Reidun Brusletten - ville du da reflektere over den ?
2.Jeg må jo selvsagt reflektere over det.
3.80 millioner til raketter en nyttårsaften er et tall det er verd å reflektere over, fremholder direktør Jan Erik Thoresen.
4.Anatolij Karpov er nesten utrolig god, sier Simen Agdestein som nå har hatt en hviledag, og dermed fått tid til å reflektere over de første partiene i Osloturneringen.
5.Arbeiderpartiet må spørre seg om hvor verdifulle Venstres tilleggsstemmer egentlig vil bli, og Venstres velgere bør reflektere over hvor stor innflydelse partiet får som støttespiller for Arbeiderpartiet.
6.Boligrådmannen understreker imidlertid at boligfesterne har frist til nyttår på å reflektere over kommunens tilbud, og tyngden av salgssaker er først ventet ved årets utgang.
7.Brannen ble slukket i tide, men den får oss til å reflektere over hva som kan skje dersom viktige datasystemer settes ut av funksjon.
8.Både Sommerdirekte og serier som Shogun tvinger anmeldere og seere til å reflektere over begrepet lørdagsunderholdning.
9.De aller fleste vil svare" nei" til alle disse spørsmålene, uten å reflektere over innhold eller eventuell sammenheng mellom dem.
10.De fleste tar det som en selvfølge at den er der uten kanskje å reflektere over om den er god og sikker nok til bruk til alle årstider.
11.Det burde gi oss adskillig å reflektere over.
12.Dette bør få oss til å reflektere over vår egen selvopptatthet.
13.Disse antydningene beriker også opplevelsen, men de er til dels så hyppige at man har nok med å registrere dem og makter ikke i tilstrekkelig grad å reflektere over dem.
14.Eller reflektere over feminismens utvanning, i så fall gjøres det på en måte som vel vil få de ivrigste på den kanten til å reise bust.
15.For å være garantert et arbeidsmarked og en levestandard tilsvarende menn med samme antall års utdannelse, kan det kanskje på lengre sikt være lønnsomt å reflektere over andre utdannelsesveier enn de tradisjonelle innenfor oppdragelse og undervisning.
16.Glemt er da alt Frøken har lest om at evnen og muligheten til å ordne og reflektere over inntrykk er grunnlaget for å kunne nyttiggjøre seg enhver form for informasjon.
17.Han har pendlet og tråklet seg mellom prøver i Oslo og forestillinger og prøver ved Det Kgl. Teater i København, der har han vært kapellmester siden 1979, og fått adskillige anledning til å reflektere over påstanden om at det er med dirigenter som med god vin - de bør ikke drikkes for fort.
18.Han havner i dårekisten, hvor han får tid til å reflektere over sitt liv presentert av den yngre og eldre Peer.
19.Har det aldri falt der inn å reflektere over at det går bra for partiet i Hedmark også når det går galt ellers i landet ?
20.Hvis såkalt" fagdidatikk" er det samme som å reflektere over verdien av fagene og plassen i undervisningen, selve fagformidlingen og stoffet i lærebøkene, da har jeg alltid gjort det.
21.Ikke å undres over at hjelpeorganisasjonene oppfordrer oss til å reflektere over kontrasten mellom deres og vår verden, spesielt i en julebordtid.
22.JULEN gir oss en alltid like aktuell foranledning til å reflektere over vår egen stilling og vårt forhold til tilværelsen.
23.Jeg fikk aldri tid til å reflektere over hva som skjedde, jeg bare rullet med, for det gikk så fort.
24.Jeg kan ikke unngå å reflektere over forskjellen mellom franske og norske pedagogidealer.
25.Jeg rusler rundt parken et par ganger, tenker på hvor priviligert jeg er som kan gå her å betrakte trærne, reflektere over dagen og bestemme hvordan jeg skal legge den opp.
26.Likevel har jeg begynt å reflektere over om ikke vårt system kan være modent for en liten" justering".
27.Man kan vanskelig unngå å reflektere over dette når man kommer fra en forholdsvis ukomplisert nordisk virkelighet og bosetter seg noen år i et av det gamle Europas kompliserte hjørner.
28.Men nettopp å få bruke vår fantasi og forestillingsevne og reflektere over dette er en vesentlig side ved det å være menneske.
29.Noe å reflektere over når vi tenker på Miles iår 34 år senere.
30.På sitt beste stimulerer han leseren til å reflektere over selve livsreisen, mener Ingar Sletten Kolloen.
Your last searches