Norwegian-Italian translation of reformert

Translation of the word reformert from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reformert in Italian

reformert
religionadjective riformato
Similar words

 
 

More examples
1.Hun fremholdt at skattesystemet roper efter å bli reformert, og at Arbeiderpartiet tar sikte på å øke skattegrunnlaget.
2.Hun fremholdt at skattesystemet roper efter å bli reformert og at Arbeiderpartiet tar sikte på å øke skattegrunnlaget.
3.Og Arne Johnsen, Oppland, understreket at for folk flest er det en fordel om skattesystemet blir reformert av dagens regjering og ikke Arbeiderpartiet.
4.Og vi har reformert ungdomsskolen med en slik iver at ingen lenger vet hva den er.
5.Ved siden av den lutherske arv som menigheten har felles med den norske kirke, er muligheten der for å holde vedlike reformert tradisjon.
6.Manglende evne til å få reformert skattesystemet, å få en ny trygdereform og ordne opp med landbrukspolitikken, ble nevnt som eksempler.
Your last searches