Norwegian-Italian translation of register

 
 

More examples
1.I denne sammenheng må derfor nødvendigheten av et slikt register vurderes mot begrensningen i nevnte lov.
2.Det finnes ikke noe register over hvor mange nordmenn som har mer enn to pass, opplyser ambassaderåd Svenn Refshal i Utenriksdepartementet.
3.Jeg understreket derimot at det ikke er et slikt register det er tale om, selv om mange tror det, men om registrering av alle personer som er pågrepet for beruselse.
4.Som så mange andre kunstnere har i Norden er ekspresjonismen en uttrykksform som er naturlig for meg - riktignok innenfor et register av moderate farver.
5.Til forsvar for et slikt register er det hevdet at både våpenloven og veitrafikkloven krever" edruelighet" for å få tillatelse til ervervelse av skytevåpen og for å få utstedt førerkort.
6.Ved å opprette" Det Internasjonale Norske Register" blir norsk shippingkunnskap og virksomhet bevart under norsk flagg.
7.Å være beruset er ingen forbrytelse, og bør ikke kvalifisere til å komme i et eget register, sa Steenstrup, som advarte sterkt mot å registrere folk bare på grunn av beruselse.
8.10 stenger for et slikt register.
9.Alle barn krever hele vårt register av evner og følelser enten de er av eget kjøtt og blod eller ikke.
10.At han så vil registrere alle båter i et spesielt register, gir ingen penger til staten, for båtregistreringsavgiften skal bare dekke utgiftene i forbindelse med administreringen av registret.
11.Begge har et formidabelt register både som sangere og som scenekunstnere, og meget av operaens umiddelbare appell hvilte på deres fremførelser.
12.Beregningene baserer seg så vidt jeg vet stort sett på et svært mangelfullt båt register samt bransjens oppgaver over produksjonen for det norske marked og importen...
13.Betingelsene for å kunne la seg registrere i det nye registret må være at et selskap som eier et skip på Det internasjonale norske register, ikke må drive noen virksomhet innenfor Norge, og at skipene ikke hyppig, eller i alle fall ikke regelmessig, anløper norsk havn.
14.Bleskestad gir uttrykk for at hun savner skisseringer av muligheter for misbruk av et slikt register.
15.Bleskestad mener som nevnt at politiet har behov for et register for å kunne utføre de kontrolloppgaver det er pålagt.
16.Byråsjef Ragnar Askheim i Justisdepartementets Politiavdeling ser ingen praktisk betydning av et sentralt register for bortkomne pass.
17.Da Morgenavisen i Bergen for kort tid siden gikk konkurs, fikk bostyret raskt pågang fra personer som ønsket å kjøpe avisens abonnementslister eller kjøpe tjenester basert på det samme register.
18.Datatilsynet er betenkt, men ga senest i denne måneden vaktselskapet A / S Bedriftssikring konsesjon for et slikt register.
19.Datatilsynet har gitt Norges Forsikringsforbund tillatelse til å samle skadeopplysninger i et sentralt register, melder NRKDagsnytt.
20.Datatilsynet sa i første omgang nei til et slikt register, av hensyn til personvernet.
21.De eldste bildene er fra 1950årene da Heramb hadde funnet frem til de billedbyggende formler og det foredrag som alltid siden gir ham anledning til å spille ut sitt koloristiske register, med basis i spektralfarvene.
22.De var omhyggelig utplukket for å gi både saksøkerne og myndighetene mulighet for å argumentere på basis av et bredt register av ulike kreftformer og deres forhold til radioaktivitet.
23.Den påståtte mulighet for misbruk av det omstridte register synes å være lite underbygget.
24.Derfor blir det et register neste år.
25.Derimot vil et slikt register trolig bli opprettet for pornografiske og utuktige filmer og magasiner.
26.Dersom vi først skal ha et slikt register, bør det føres på annen måte, uten navn og personnummer, slik at det ikke kan tilbakeføres til enkeltpersoner.
27.Det eksisterer således ikke noe sentralt register.
28.Det er derfor vanskelig å finne en saklig begrunnelse for å opprettholde et slikt register.
29.Det er det voldsomt skiftende register i det bevegelsesmessige som kan forundre.
30.Det er register og regnskap over dyrket jord og over fordeling av skogsarealet efter produktivitet.
Your last searches