Norwegian-Italian translation of regne inn

Translation of the word regne inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regne inn in Italian

regne inn
beregningverb calcolare, includere
Similar words

 
 

More examples
1.For å finne realrenten eller virkelig rente på et lån, må man trekke prisstigningen eller inflasjonen fra den nominelle renten, og man må også regne inn at renter kan trekkes fra på inntekten.
Your last searches