Norwegian-Italian translation of regne om

Translation of the word regne om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regne om in Italian

regne om
beregningverb convertire
  antallverb contare di nuovo, ricontare
Anagrams of regne om
Similar words

 
 

More examples
1.Men eftersom smør og ost lages av melk, må man regne om prisen på denne melken til helmelk, og da får bonden 15 av de 49 øre som blir prisøkningen fra 1. juli.
2.På Vestlandet" skal" det regne om høsten.
3.Vi måtte jo regne om for å få riktige forhold i modellene, sier Roger.
Your last searches