Norwegian-Italian translation of reise gjennom

Translation of the word reise gjennom from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reise gjennom in Italian

reise gjennom
reiseverb attraversare
Anagrams of reise gjennom

 
 

More examples
1.En reise gjennom bygdene gir inntrykk av velstand.
2.Ser De lysene, sier vi til henne som lener hodet mot nakkestøttens hvite papir og har fått vevet et fint rynkemønster over kinnene på en lang reise gjennom livet.
3.Aftenposten inviterte Ivar Stamnes til en reise gjennom dagens fredelige Frankriket, og langs ruten han fulgte under fremrykningen mot Seinen.
4.Alt mens vi fortsetter vår reise gjennom universet, 600 km / sek. - styrt av hva gjennom lag på lag av illusjoner.
5.Den er en invitasjon til leserne om å bli med på en intellektuell reise gjennom et av de mest engasjerende og kompliserte konfliktspørsmål som det internasjonale samfunn står overfor." (s.
6.Derfra kan man reise gjennom Skottland og England, og hjem fra Newcastle til Bergen eller fra Harwich til Kristiansand.
7.Det er en musikalsk reise gjennom mellomkrigstidens Tyskland med hovedvekten lagt på BrechtWeills materiale, heter det bl.a. i en presssemelding.
8.Det er knapt et år siden Johannes Paul II, efter langvarige forhandlinger med den polske regjering, gjennomførte sin siste reise gjennom Polen og utløste bølger av begeistring blant sine landsmenn.
9.Det er mange som har eiendommer i Sverige, eller må reise gjennom Sverige for å komme frem til sine landsteder.
10.Det var skjønt å reise gjennom København. Det var april.
11.Efterforskningen er en reise gjennom byens forskjellige sosiale lag, gjennom forskjellige grader av kriminalitet.
12.En reise gjennom Silicon Valley kan gi et par av svarene på dalens fremvekst som teknolgisk sentrum i USA.
13.Enhver som har beskjeftiget seg med disse spørsmål vil forstå hva Butenschøn mener når han sier at boken er" en invitasjon til leserne om å bli med på en intellektuell reise gjennom et av de mest engasjerende og kompliserte konfliktspørsmål som det internasjonale samfunn står overfor" (s.
14.FOR utenlandske reportere som vil skaffe seg førstehånds kjennskap til krigen og som nektes innreise gjennom offisielle kanaler, står derfor bare en mulighet tilbake : å reise inn med geriljaen.
15.Fordi Nigerias grenser var stengt, måtte de reise gjennom Tchad til Niger.
16.Forestillingen de har vist heter" Sailors dreams" - en Brechtkabaret og musikalsk reise gjennom Tyskland på 1930tallet.
17.I det som sannsynligvis vil bli små vikingeskip, vil publikum bli tatt med på en reise gjennom skandinavisk historie.
18.I juni måned kom han tilbake fra en reise gjennom det sydlige Sverige.
19.Jackson har for sin del under sin mediapregede reise gjennom Panama, El Salvador og Cuba - en reise som onsdag kveld går videre til Nicaragua - møtt nasjonale ledere som har vært overivrige med å legge frem synspunketer i vendinger som faller sammen med Jacksons appell om en" moralsk offensiv" for fred.
20.Likevel vil sikkert mange lese også denne delen med interesse, selv om det alltid kan diskuteres hva som bør med og hva som kan utelates på en så drabelig reise gjennom den politiske verdenshistorien.
21.Nytt av året er et anlegg kalt" Horisonten", der de besøkende taes med på en reise gjennom det 21. århundre - på land, til sjøs og i verdensrommet.
22.Og på Sjølyst gjør man slett ingen kjedelig reise gjennom et enormt kontinent.
23.VORDAN har vår reise gjennom livet så langt vært ?
24.Vestens ungdommer, kommet hit efter reise gjennom mange land, hadde tåkete pupiller.
25.Berlin, Jerusalem and the Moon" er en reise gjennom tid og rom i vårt århundre, fra Berlin 1933 til dagens MidtØsten.
26.Havlandet" utspiller seg i FattigFinland i forrige århundre hvor en unggutt på sytten (taust følelsesmettet fremstilt av Stein Bjørn) gir seg på reise gjennom voksenverdenen og mot Finnmarkskysten, mot Havlandet.
27.Alt dette skal gjøre det så hyggelig å reise gjennom Kastrup at lufthavnen klarer konkurransen med de store lufthavner i Europa.
28.Båtturen har vært som en reise gjennom en kinesisk malerisamling...
29.De forteller om Ibn Battuta - en marokkansk Marco Polo - som skal redde situasjonen, lede skuespillerne på deres reise gjennom araberkulturens epoker.
30.De tok på seg sivile klær for å unngå internering i Sverige, som de måtte reise gjennom for å komme til NordNorge.
Your last searches