Norwegian-Italian translation of rekke ut

Translation of the word rekke ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rekke ut in Italian

rekke ut
håndverb tendere, allungare
Derived terms of rekke ut
Anagrams of rekke ut
Similar words

 
 

More examples
1.Man må også rekke ut hånden til naboen, oppfordrer Heløe, som leder arbeidet med finpussingen av aksjonens praktiske forberedelser.
2.De nærliggende planer går i første rekke ut på å effektivisere den nåværende messehall gjennom forskjellige former for ombygninger.
3.Den stigende arbeidsledighet i juni med 0,1 prosent flere ledige, gikk i første rekke ut over kvinnene.
4.Det går i første rekke ut på at offiserer fra Uganda får militær trening i USA.
5.Dette går naturligvis i første rekke ut over de ressurssvake og står derfor i grell kontrast til velferdsstatens målsetninger.
6.Idretts og friluftsutvalget har ytret ønske om å rekke ut en hånd.
7.Innvendingene går i første rekke ut på for snever bredde og for dårlig forberedelse til utstillingsbesøket i endel av de fremmøtte klassene.
8.Med denne utstilling vil det offentlige rekke ut en hånd til befolkningen, slik at den kan få både hjelp og informasjon, sa Dahl.
9.Oppleggene med betalingsTV går derimot i første rekke ut på å vise innkjøpte filmer og serier.
10.Spørsmålet om Statoils deltagelse i oljevirksomheten i Kina ble aktuelt efter at landet i løpet av 1983 delte ut konsesjoner for oljeleting på kontinentalsokkelen til en rekke utenlandske oljeselskaper.
11.Tusle fra torv til torv, oppdage at du har en lang rekke ut og inngangsmuligheter til de større forretninger (ingen grunn til å gå ut der man kom inn ?), vindusshoppe, snuse inn lukten av splitter nye materialer, la nysgjerrigheten få fullt utløp.
12.Den økonomiske forskjellsbehandling går i første rekke ut på at man bare får omsorgspenger for utenlandske adoptivbarn som er under ett år.
13.Med en slik anonym telefonservice vil vi i første rekke strekke ut en hånd til narkomane og andre ikkeorganiserte risikogrupper, de som er engstelige, men som ikke tør å oppsøke lege i første omgang og som ikke vil stå frem offentlig, presiserer Britt Andem.
14.Amerikakofferten er pakket, men skal hun rekke flyet, må hun nok trekke ut telefonen.
15.Da blir det lettere å rekke ut en hånd senere...
16.Den sovjetiske regjering følte at det var dens hellige plikt å rekke ut en hjelpende hånd til de ukrainske og hviterussiske brødre i Polen.
17.Deres beklagelser gikk i første rekke ut på at K. Strømmens anlegg kunne komme i veien for fremtidig utnyttelse av deres egne eiendommer.
18.Er damene riktig skrøpelige, går ikke Andreas Diesen av veien for å rekke ut en hjelpende hånd og selv bøye seg ned til bakke nivå.
19.Jeg synes ikke man strekker seg langt nok når det gjelder å rekke ut hånden til sin neste, selv om" nesten" tenker helt anderledes enn en selv.
20.Kunne det tenkes at Eiendomsselskapet kunne rekke ut en hjelpende hånd ?
21.Men fordommer og myter gjør at omgivelsene ofte er redde og ikke tør rekke ut en hjelpende hånd, sier Solveig Bøhle.
22.Når barn er blant ofrene for katastrofer, viser ofte barn som er i trygg avstand fra de gruvekkende hendelser, en spontan og medfølende trang til å rekke ut en hjelpende hånd.
23.Og når man stadig putter nye elementer inn i undervisningen, må tiden tas fra noe annet, og det går i første rekke ut over hovedfagene.
24.Speidersenteret skiller seg ut fra vanlige leirsteder ved at all overnatting skjer utendørs, og ved at en rekke uteaktiviteter som bakeri, mølledrift og smie skal være praktiske oppgaver for speiderne.
25.Treningen går i første rekke ut på å lære slike daglige gjøremål som å kle seg selv, stelle seg selv og spise uten hjelp.
26.Trolig er det Vietnams vellykkede offensiv mot geriljaen denne våren som har gitt utslaget for USAs beslutning om å rekke ut en hånd.
Your last searches