No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword reklamasjon. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det ble ny reklamasjon, men uten resultat denne gang.
2.Det blir ikke tale om reklamasjon.
3.Uansett må man betale returportoen selv, i motsetning til ved reklamasjon.
4.Manglene er av den art at de utvilsomt ville gitt grunnlag for reklamasjon og erstatning dersom de var blitt fremsatt tidligere.