Norwegian-Italian translation of rekvirere

Translation of the word rekvirere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rekvirere in Italian

rekvirere
militærskverb requisire
Synonyms for rekvirere
More examples
1.Derved reduseres behovet for å rekvirere privat grunn til hver øvelse.
2.Det betyr at man ikke kan rekvirere de samme skipene til f.eks. troppetransport eller til annet millitært bruk.
3.Båtfolk kan rekvirere den komplette listen fra Redningsselskapet.
4.De nye forskriftene om festeavgifter opptar mange medlemmer, og forbundet har vært nødt til å rekvirere nye eksemplarer fra Forbrukerdepartementet for å tilfredsstille efterspørslen.
5.De som ikke har mottatt påmeldingsskjema kan rekvirere dette hos BUL, Karl Johansgt. 13, Oslo 1 eller pr. telefon 20 61 00.
6.Det er tale om å rekvirere atomvåpen for bruk på norsk jord både i nord og syd, fordi man også tenker seg at angriperne kan komme inn i landet via Danmark.
7.I de tilfeller er det neppe snakk om å rekvirere skipene, men heller om å inngå regulær leiekontrakt, sier Svein Dommerud.
8.I unntagelsestilfeller kan politiet rekvirere telefonavlytting i påvente av en rettslig kjennelse, sier Ole Petter Håkonsen.
9.Kort tid i forveien hadde en 46 år gammel mann fra Haugesund lagt alle kort på bordet og tilstått at han gjennom en fireårs periode regelmessig hadde stjålet varer fra lageret til Oslofirmaet Aug. Olsen A / S. De to politimennene fra Oslo måtte rekvirere trailer med tilhenger fra Haugesund for å få bragt tyvegodset tilbake til eieren i Oslo.
10.Lovforslaget vil gi kiropraktorene rett til å rekvirere røntgenundersøkelser av aktuelle skjelettområder ved offentlig sykehus eller godkjent institutt.
11.Man vil vurdere om kyststaten vil ha rett til om nødvendig å rekvirere eller engasjere fartøyer eller bergere til å ta del i hjelpearbeide.
12.Men det betyr ikke at man uten videre kan rekvirere helikoptere for å ta seg av skadede skiløpere.
13.Men nøl ikke med å rekvirere assistanse.
14.Og de fleste leger nekter å rekvirere behandling hos kiropraktoren.
15.Planene for å rekvirere fire av de største Nordsjøfergene til hospitalskip i tilfelle krig eller annen katastrofesituasjon, er nå klare.
16.Politimesteren har hele samfunnet til sin disposisjon, han kan rekvirere helikopter, militæravdelinger, ambulansepersonell, brannvesen.
17.Spakmo Parkering måtte rekvirere kranvogner for å fjerne biler som opptok plassene til firmaets faste kunder.
18.00 Finansrådmannen begrunnet forslaget blant annet med at det synes som om det er for lett å rekvirere ekstrahjelp.
19.De kan rekvirere mat via pleiepersonalet.
20.Det ble tatt opp til alvorlig vurdering å ta i bruk en paragraf i kringkastingsloven som gir regjeringen rett til å rekvirere sendetid for å presentere sitt syn i alvorlige saker.
21.Enhver skal kunne rekvirere den elektrisitet han har bruk for".
22.Til eksamener og tentamener brukes spesielt papir, som bare skolene kan rekvirere.
Similar words

 
 

rekvirere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rekvirererekvirerenderekvirert
Indikative
1. Present
jegrekvirerer
durekvirerer
hanrekvirerer
virekvirerer
dererekvirerer
derekvirerer
8. Perfect
jeghar rekvirert
duhar rekvirert
hanhar rekvirert
vihar rekvirert
derehar rekvirert
dehar rekvirert
2. Imperfect
jegrekvirerte
durekvirerte
hanrekvirerte
virekvirerte
dererekvirerte
derekvirerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rekvirert
duhadde rekvirert
hanhadde rekvirert
vihadde rekvirert
derehadde rekvirert
dehadde rekvirert
4a. Future
jegvil/skal rekvirere
duvil/skal rekvirere
hanvil/skal rekvirere
vivil/skal rekvirere
derevil/skal rekvirere
devil/skal rekvirere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rekvirert
duvil/skal ha rekvirert
hanvil/skal ha rekvirert
vivil/skal ha rekvirert
derevil/skal ha rekvirert
devil/skal ha rekvirert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rekvirere
duville/skulle rekvirere
hanville/skulle rekvirere
viville/skulle rekvirere
dereville/skulle rekvirere
deville/skulle rekvirere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rekvirert
duville/skulle ha rekvirert
hanville/skulle ha rekvirert
viville/skulle ha rekvirert
dereville/skulle ha rekvirert
deville/skulle ha rekvirert
Imperative
Affirmative
durekvirer
viLa oss rekvirere
dererekvirer
Negative
duikke rekvirer! (rekvirer ikke)
dereikke rekvirer! (rekvirer ikke)
Your last searches