Norwegian-Italian translation of relatere

Translation of the word relatere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

relatere in Italian

relatere
temaverb collegare, stabilire un nesso fra, mettere in relazione
  historieverb riferire, raccontare, narrare, riportare
Anagrams of relatere
More examples
1.Når elevene ikke kan relatere fagene til noe de er interessert i, mister de også interessen for faget og får derfor ofte dårlige karakterer.
2.Dette er en uhøytidelig konkurranse, hvor næringslivets folk kan høste erfaring som de kan relatere til det virkelige liv, sier Djuve.
3.Den generøst" åpne" videnskapsteorien gjør studenten frekk nok til å relatere gryende kunnskap til sitt eget tankeapparat, til å bruke sin intuisjon og unnslippe gjentagelsens svøpe.
4.Også i efterhånd merker jeg at det er vanskelig å relatere sånne innslag til det overdådige vekkelsesmøtet som tross alt ble forestillingens dominerende høydepunkt.
Similar words

 
 

relatere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) relatererelaterenderelatert
Indikative
1. Present
jegrelaterer
durelaterer
hanrelaterer
virelaterer
dererelaterer
derelaterer
8. Perfect
jeghar relatert
duhar relatert
hanhar relatert
vihar relatert
derehar relatert
dehar relatert
2. Imperfect
jegrelaterte
durelaterte
hanrelaterte
virelaterte
dererelaterte
derelaterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde relatert
duhadde relatert
hanhadde relatert
vihadde relatert
derehadde relatert
dehadde relatert
4a. Future
jegvil/skal relatere
duvil/skal relatere
hanvil/skal relatere
vivil/skal relatere
derevil/skal relatere
devil/skal relatere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha relatert
duvil/skal ha relatert
hanvil/skal ha relatert
vivil/skal ha relatert
derevil/skal ha relatert
devil/skal ha relatert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle relatere
duville/skulle relatere
hanville/skulle relatere
viville/skulle relatere
dereville/skulle relatere
deville/skulle relatere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha relatert
duville/skulle ha relatert
hanville/skulle ha relatert
viville/skulle ha relatert
dereville/skulle ha relatert
deville/skulle ha relatert
Imperative
Affirmative
durelater
viLa oss relatere
dererelater
Negative
duikke relater! (relater ikke)
dereikke relater! (relater ikke)
Your last searches