Norwegian-Italian translation of rengjøre

Translation of the word rengjøre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rengjøre in Italian

rengjøre
skadeverb pulire
  rengjøringverb pulire, nettare
Synonyms for rengjøre
Anagrams of rengjøre
More examples
1.Hverken sykepleiere eller hjelpepleiere pålegges å rengjøre avdelingene, men det er avdelingsleders ansvar å få dette arbeidet gjort.
2.Man må samtidig med lusebehandlingen holde hundens liggeplass ren og gjerne støvsuge og rengjøre der hunden oppholder seg mest, selv om det ikke er store chanser for smitte på denne måten.
3.Bruk ikke bensin eller whitespirit til å rengjøre hjul og skinnegang på grunn av brannfaren, men du kan få kjøpt en liten flaske rensemiddel til 15 kroner hos modelltogforhandleren.
4.De to holdt på å rengjøre svømmebassenget med det kjemiske stoffet" Chemstip", da den som oppholdt seg dypest besvimte.
5.Det verste er å rengjøre fet uforbrent olje.
6.Eksplosjonen skjedde da de to holdt på å rengjøre ventilasjonsanlegget på et av kruttverkene.
7.I neste uke har etaten planlagt å rengjøre de store utfartsveiene, og håper at sentrum skal være" ryddet og vasket" før påske.
8.Like før jul vil det bli klart hvilket selskap som ved hjelp av et fjernstyrt undervannsfartøy skal rengjøre plattformene.
9.Ulykken skjedde under arbeide med å rengjøre ventilasjonsanlegget i et av kruttverkene, og det kan ha vært kruttrester her som utløste eksplosjonen.
10.Veivesenet har iår slått an en vennligere tone i henstillingene om ikke å parkere der etaten skal i gang og rengjøre gater og fortau for sand og skitt.
11.Om man ikke trengte å rengjøre, ville denne undersøkelsen ha vært meningsløs".
12.35 000 kroner kostet det å rengjøre et monument på en gravlund efter at det var blitt tilgriset med politiske slagord.
13.Arvid Stuen (38) var i ferd med å rengjøre mindre granater av typen M 72 da han brutalt ble slått i gulvet av sjokkbølgen fra eksplosjonen i presserommet.
14.Bare det å rengjøre utstyret her var en kjempejobb.
15.Dagen efter var han selv syk, og rakk derfor ikke å rengjøre bilen før den ble hentet av andre ansatte i firmaet.
16.De ansatte er bedt om å møte opp med bøtter og skurekluter torsdag for å rengjøre lokalene som lenge har stått tomme.
17.Dette er sløsing med ressurser når vi vet hvor dyrt det er bl.a. å vedlikeholde, varme opp og rengjøre lokalene, sier varaordfører Hans Svelland.
18.Dette gjennomføres for at Veivesenet skal kunne rengjøre eller brøyte gatene.
19.Efter å ha tappet 60 prosent brennevin på flasker, har man på tappeavdelingen i Bergen trolig glemt å rengjøre anlegget.
20.Efterpå var det nødvendig å rengjøre og utlufte bildekket før fergen kunne settes inn i trafikk igjen.
21.Eller at det er" et uavviselig faktum at det er de lavt beliggende delene i baderummet, blant annet rørkoblingene på gulvnivå, som er vanskeligst å rengjøre, og som mest trenger til rengjøring".
22.Firmaet skal rengjøre plattformene på Friggfeltet ved hjelp av et fjernstyrt undervannsfartøy.Rengjøringen av plattformunderstellene er nødvendig før inspeksjons og vedlikeholdsarbeide kan igangsettes.
23.Glem ikke at et regnvær må skylle over og rengjøre oppsamlingsflaten før cisterneanlegget kobles til.
24.Jeg har ofte tenkt på hvor tungt det måtte være å rengjøre slike flisete, kvistede plankegulv.
25.Jo, hun har gjennom 10 år brukt over en million kroner på å studere kombinerte bad og toalettrom, og hun faststlår at de er vanskelige og tungvinte å rengjøre.
26.Jo, hun har gjennom ti år brukt over en million kroner på å studere kombinerte bad og toalettrom, og hun faststlår at de er vanskelige og tungvinte å rengjøre.
27.Mandag aften skal Televerket rengjøre en telebrønn ved Munkedamsveien 45 på Filipstad, og trafikk vil bli omdirigert til Bygdøy alle, Løkkeveien og Drammensveien.
28.Og armenerne har ikke rett til å lene en stige opp mot nederste del for å rengjøre sin del av veggen.
29.Og ikke nok med dette - avtalen fastsetter også hvem som har rett til å rengjøre hvilke deler av kirken.
30.Senest under fjorårets rengjøring av kirken kom det til kraftig håndgemeng mellom representanter for to av kirkesamfunnene om retten til å rengjøre en viss del.
Similar words

 
 

rengjøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rengjørerengjørenderengjøret
Indikative
1. Present
jegrengjører
durengjører
hanrengjører
virengjører
dererengjører
derengjører
8. Perfect
jeghar rengjøret
duhar rengjøret
hanhar rengjøret
vihar rengjøret
derehar rengjøret
dehar rengjøret
2. Imperfect
jegrengjøret
durengjøret
hanrengjøret
virengjøret
dererengjøret
derengjøret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rengjøret
duhadde rengjøret
hanhadde rengjøret
vihadde rengjøret
derehadde rengjøret
dehadde rengjøret
4a. Future
jegvil/skal rengjøre
duvil/skal rengjøre
hanvil/skal rengjøre
vivil/skal rengjøre
derevil/skal rengjøre
devil/skal rengjøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rengjøret
duvil/skal ha rengjøret
hanvil/skal ha rengjøret
vivil/skal ha rengjøret
derevil/skal ha rengjøret
devil/skal ha rengjøret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rengjøre
duville/skulle rengjøre
hanville/skulle rengjøre
viville/skulle rengjøre
dereville/skulle rengjøre
deville/skulle rengjøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rengjøret
duville/skulle ha rengjøret
hanville/skulle ha rengjøret
viville/skulle ha rengjøret
dereville/skulle ha rengjøret
deville/skulle ha rengjøret
Imperative
Affirmative
durengjør
viLa oss rengjøre
dererengjør
Negative
duikke rengjør! (rengjør ikke)
dereikke rengjør! (rengjør ikke)
Your last searches