Norwegian-Italian translation of rensning

Translation of the word rensning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rensning in Italian

rensning
dyrnoun eviscerazione [f], sventramento [m]
Derived terms of rensning
Similar words

 
 

More examples
1.Alle disse stedene har de samme regler for rensning av utslippsvannet.
2.Dette vil innebære 90 prosent reduksjon av utslippene av svoveldioksyd og rensning av støvholdige avgasser fra smeltehytten.
3.Maritime Protection A / S har fått ordre på verdens første system for rensning av helium ved hjelp av den nye teknikk om bruk av membranseparasjon.
4.Til tross for pålegg om rensning for annen industri i byen, henger det fortsatt en stikkende røk over byen, skrev Pravda.
5.skade, som skyldes elde, slitasje, feil eller mangel ved tingen, reparasjon og rensning.
6.Vi vil ha planen klar og regner med å gjennomføre så omfattende rensning av våre utslipp at vi ikke lenger blir å betrakte som en problembedrift.
7.Da sier det seg selv at kravet til rensning og desinfisering er langt større.
8.Man bør ikke" svelge" alt utenfra, - mye av det trenger en god form for" rensning".
Your last searches