Norwegian-Italian translation of renvaske

Translation of the word renvaske from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

renvaske in Italian

renvaske
skyldverb discolpare, scolpare, scagionare, prosciogliere, assolvere
  feilverb mascherare
More examples
1.Byretten fant det imidlertid høyst utilfredsstillende for en som mener seg ulovlig avlyttet, at han ikke kan få prøvet saken i sin fulle utstrekning slik at han får anledning til å renvaske seg.
2.Derfor gikk han påny til Forsvarsstaben II og meddelte to kapteiner i sikkerhetstjenesten at den rapport som var sendt til regimentet, ikke hadde vært tilstrekkelig til å renvaske ham.
3.Det er enkelt å" renvaske" sitt ideologiske utgangspunkt ved å opprette en" uavhengig" nærradio med nøytrale frontpersoner.
4.En hovedhensikt med injuriesøksmålet mot Time er å renvaske seg - også for Kahankommisjonens kritikk.
5.Hun så på drapet som en forferdelig tortur, utført av de tre tiltalte og hun syntes det var en gal måte å renvaske sin ære på.
6.Ministerens verbale akrobatikk, bak hvilken man klart kan se den hensikt å renvaske Washingtons eventyrpolitikk, opprørte ikke bare den parlamentariske opposisjon og almenheten, men ble også kritisert av regjeringspartiene.
7.Snart et år efter udåden har regjeringens granskningskommisjon ikke greid å forklare det egentlige hendelsesforløp, enn si renvaske presidenten for beskyldningene om at han sto bak.
8.Thayer selv bestrider anklagen, men understreker at han har sett seg nødt til å gå av for å kunne sette alle krefter inn på å renvaske seg.
9.Trener Åke Fiskerstrand har nesten ikke gjort annet de siste ukene enn å jobbe for å renvaske oss.
10.Utenriksdepartementets talsmann, Lars Lønnback, sier til Aftenposten at statssekretærens ord ikke betyr at regjeringen forsøker å renvaske Sovjetambassaden for spionanklagene.
11.Vi har drept en mann for å renvaske vår familieære.
12.Det er å håpe at Fleischers juridiske betenkning kan bidra til å renvaske vårt renomme, sier advokatene Per P. Hodneland, Oddvar Fosaas og Knut Solvang til Aftenposten.
13.I stedet for å gå inn for de suverene statenes rettigheter forsøkte Reagan å renvaske den uerklærte krigen som har til hensikt å undertrykke folkenes kamp for frihet og fremskritt, fortsatte Tass.
14.Jeg vil De skal renvaske ham, hvisket hun.
15.Derfor bør vi" renvaske" det erotiske.
16.Det falt meg ikke inn at jeg tross alt kunne bli stevnet, at advokat Lohn likevel ville fremme saken for å renvaske Swansjøs minne eller hva det nå kunne bli snakk om.
17.En datamaskinell kontroll (registerkobling) kan lett resultere i et stort antall" mistenkelige tilfelle", og de berørte borgere vil kunne bli stilt overfor et krav om å" renvaske seg".
18.Ikke slik å forstå at de forsøker å renvaske de gamle nazistene.
Similar words

 
 

renvaske as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) renvaskerenvaskenderenvasket
Indikative
1. Present
jegrenvasker
durenvasker
hanrenvasker
virenvasker
dererenvasker
derenvasker
8. Perfect
jeghar renvasket
duhar renvasket
hanhar renvasket
vihar renvasket
derehar renvasket
dehar renvasket
2. Imperfect
jegrenvasket
durenvasket
hanrenvasket
virenvasket
dererenvasket
derenvasket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde renvasket
duhadde renvasket
hanhadde renvasket
vihadde renvasket
derehadde renvasket
dehadde renvasket
4a. Future
jegvil/skal renvaske
duvil/skal renvaske
hanvil/skal renvaske
vivil/skal renvaske
derevil/skal renvaske
devil/skal renvaske
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha renvasket
duvil/skal ha renvasket
hanvil/skal ha renvasket
vivil/skal ha renvasket
derevil/skal ha renvasket
devil/skal ha renvasket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle renvaske
duville/skulle renvaske
hanville/skulle renvaske
viville/skulle renvaske
dereville/skulle renvaske
deville/skulle renvaske
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha renvasket
duville/skulle ha renvasket
hanville/skulle ha renvasket
viville/skulle ha renvasket
dereville/skulle ha renvasket
deville/skulle ha renvasket
Imperative
Affirmative
durenvask
viLa oss renvaske
dererenvask
Negative
duikke renvask! (renvask ikke)
dereikke renvask! (renvask ikke)
Your last searches