Norwegian-Italian translation of replikk

Translation of the word replikk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

replikk in Italian

replikk
spørsmålnoun risposta [f], replica [f]
  svarnoun replica [f]
  kunstnoun replica [f], riproduzione [f]
Synonyms for replikk
Derived terms of replikk
Similar words

 
 

More examples
1.I en slik replikk ligger ikke bare leden ved det ekteskapelige einerlei.
2.Da jeg la frem forslaget til tillitsmannsordningen på Tunga, var det den samme som har fungert på Ila, sa Per Busk i en replikk.
3.Glemmer vi en replikk, kan vi alltids improvisere litt.
4.Hammarlund har udødeliggjort den langleggede Oslopiken med det henrivende smil og den flirtende replikk.
5.Jeg har til dags dato ikke skrevet en eneste replikk som var ment å skulle fremkalle latter.
6.Nei, jeg skal love å huske på Hagen, hvis bare velgerne glemmer ham, var Norviks kontante replikk.
7.Teknologisk skarpsinn, en kjapp replikk og glimtet i øyet hele tiden, oppsummerte Norges Rederforbunds generalsekretær David Vikøren efter at regjeringssjefen for verdens største kommunistiske stat hadde møtt 30 av toppene i næringslivet og snakket med hver enkelt i løpet av halvannen time.
8.Vi hadde tippet at det kom noe om naturvern, men dette var vanskelig, var en replikk i skolegården.
9.Vi kan ikke slutte nå, er siste replikk i den første" Hustruer".
10.Vi må ikke la oss rive med av de vinder fra den kalde krigens tid som blåser fra konservativt hold, sa den danske sosialdemokraten Lasse Budtz i en replikk til Sir Frederic.
11.Alle fire spiller ut hele følelsesregisteret fra humoristisk småkrangling til desperasjon, fra lyst til nød, og med den garvede replikk og skjulte tristesse som synes innbygget i omreisende artister.
12.Arbeiderpartiets nestformann Einar Førde (i midten) og finansminister Rolf Presthus (t.v.) later til å more seg over en munter replikk i trontaledebatten.
13.Beste replikk under selve tingforhandlingene går til representanten som gikk opp på talerstolen efter Flattums kuvending.
14.Da begynner det å buldre og brake noe ganske grusomt i lokalet, og på sekunder kommer neste replikk fra Kjersti.
15.De to dykkerteknikerne fremholdt idag at de ikke hadde hørt noen slik ordre, men at teamets tredjemann og" leder", som omkom under den voldsomme luftutblåsningen, kunne ha fått en slik ordre eller misforstått en replikk som kom på det interne kommunikasjonsanlegg.
16.Debattens muntreste replikk, som ihvertfall fikk stemningen til å stige høyest mot taket, sørget Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Harald Synnes for.
17.Den beske, saftige replikk som kunne komme fra en Golda Meir eller en Menahem Begin når de var i form, den venter man forgjeves på fra Peres munn.
18.Denne skuespilleren har utstråling og en god replikk.
19.Det er nok å henvise til Helmers replikk i" Et Dukkehjem" om at han i yngre dager hadde vært lettsindig nok til å drikke dus med sakfører Krogstad.
20.Det er tidvis noe anonymt, uintimt over Ilse Kramms spill, særlig over hennes replikk.
21.Det klarte selv ikke rutinerte Knut Bjørnsen som gjorde sitt aller ytterste for å få frem en optimistisk replikk.
22.Det var en replikk fra Strøms side om at markedet måtte få avgjøre hvilke behov som var reelt til stede !
23.Det var formannen i skolepolitisk utvalg, Ingvald Bastesen, som avfyrte dagens mest treffsikre replikk under høringskonferansen som Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU), avsluttet i Oslo fredag.
24.Dette var Kapitalredaktøren og økonomen Trygve Hegnars" knockout"replikk" i gårsdagens P2debatt om kunstneraksjonens krav om en prosent av statsbudsjettet til kulturformål.
25.Eller var de en replikk verdig oppmerksomhet - dette at noen syntes de måtte gjøre noe selv når" det offentlige" ikke kunne ?
26.En akevittig replikk, slik vi ser det.
27.En replikk fra Havel trenger seg på.
28.En replikk mer rettet mot medspilleren / medspillerne og litt mer presist karakteriserende for personen og situasjonen, ville gi det som kalles nerve.
29.En tilforlatelig og tilsynelatende sympatisk menneskelig appell, en lun landsfaderlighet i forening med humor og sans for en god replikk, en avslappet personlighet som ikke tar seg selv altfor høytidelig, i motsetning til de pompøse faktene som ofte kjennetegner politikere.
30.En ting er at endel av disses opptreden vesentlig har underholdningsverdi, og at vittighet og en slagferdig og overfladisk replikk skal kunne bety mer enn en viss politisk verdighet.
Your last searches