Norwegian-Italian translation of reptiler

Translation of the word reptiler from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reptiler in Italian

reptiler
biologinoun rettili [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Det var det dinosaurene gjorde da triasperiodens nebbøgler og pattedyrlignende reptiler forsvant.
2.Reptiler pleier ha tenner som felles med jevne mellomrom og erstattes med nye.
3.Rotter, mus, fugler, fisk, amfibier, reptiler og husdyr - 80 prosent av alle forsøksdyr - nevnes ikke i loven.
4.Falskheten og forherdelsen rørte seg i dem som reptiler i solvarme.
Your last searches