Norwegian-Italian translation of resept

Translation of the word resept from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

resept in Italian

resept
apoteknoun ricetta [f], prescrizione [f]
  kulinarisknoun ricetta [f]
Synonyms for resept
Derived terms of resept
Anagrams of resept
Similar words

 
 

More examples
1.De billige medikamenter" ; billige fordi de fort kan berolige og fordi det tar langt mindre tid å skrive ut en resept enn å snakke med folk.
2.Det eneste vi nå mangler, er myggmidler på blå resept, humrer fylkeslege Øyvind Rolstad.
3.Det er fremdeles noen i bruk i Norge, men disse er enten på resept eller til bruk på sykehus.
4.Gjennom flere år har Norges Diabetesforbund ønsket å få testmateriell for diabetikere på blå resept.
5.Hender det ofte at folk kommer og skal ha medisiner på blå resept uten å ha med kvitteringskortet ?
6.Hva blir PSVs resept på Old Trafford ?
7.Nå har jeg akkurat lært meg det gamle systemet med blå resept, og så kommer det et nytt !
8.Ap.s resept er, som den alltid har vært, at problemene skal løses ved tilførsel av offentlige midler.
9.Britiske piker under 16 år kan ikke få utskrevet resept på prevensjonsmidler uten foreldrenes samtykke.
10.Både når det gjelder reseptpliktige legemidler og preparater som kjøpes på apotek uten resept, kan det være penger å spare på å være prisbevisst.
11.DETTE dill om doping gjelder Valium, Librium, Librax, Rohypnol og lignende beroligende midler, som riktignok misbrukes av stoffavhengige, men som er belagt med resept og anvendes kontrollert ved de fleste psykiatriske og somatiske institusjoner.
12.De fleste pasienter oppsøker ikke lege bare for en resept, de har behov for samtaler med lege, et kjernepunkt ved terapien.
13.De nye reseptene er dessuten utformet slik at bare tre legemidler kan skrives ut på hver resept, og blankettene er farvet slik at det skal bli vanskelig å forfalske dem for misbruk.
14.Den filosofi som han forsøker å lansere er ikke noen egotrip, slik mange hevder - men en resept til harmonisk utvikling, til medmenneskelighet og gjensidig respekt.
15.Den hemmelige resept, nedarvet gjennom familien Reina siden den efterhvert svært så glade enkes dager, kjennes idag bare av de fem brødre Reina.
16.Den resept kommisjonen har skrevet er besk, ja, den rene hestekur.
17.Den svenske brytelederen Pelle Svensson har tidligere erkjent at han har fått hormonpreparater via resept.
18.Den ville ikke engang bli tillatt på resept, sier overlege Karl Otto Aly som har vært sjefslege ved Tallmogården siden 1972.
19.Denne" resept" presenterer direktør Rolf N. Torgersen i Samferdselsdepartementet for Aftenposten.
20.Denne nyordningen har gjort det mulig å innføre testmateriell for diabetikere på blå resept.
21.Deres resept er innsprøytning av enda flere oljemilliarder enn Regjeringen har funnet forsvarlig, oppblåsning av offentlige budsjetter og skatteskjerpelser - med ny, sterk inflasjon og svekket konkurranseevne som uunngåelige følger.
22.Dersom et preparat inneholder en viss mengde vitaminer, må det selges i apotek, kanskje til og med på resept.
23.Det er det samme gamle liberale resept, sier Reagans rådgivere i Det hvite hus.
24.Det er et problem at man kan kjøpe stoffet uten resept i flere land, sa utrykningssjefen blant annet.
25.Det er her grunn til å presisere at det kun er betalt egenandel for medisiner på blå resept det skal kvitteres for og ingen andre medisinkjøp.
26.Det er i korthet Arbeiderpartiets resept for å bedre Oslo kommunes kriserammede økonomi.
27.Det er på denne bakgrunn Norges Diabetesforbunds medisinske fagråd har akseptert departementets pålegg om bare 400 sprøyter pr. år på blå resept.
28.Det finnes et respirasjonsstimulerende middel som fås mot resept - Spirot.
29.Det nye kvitteringskortet for egenandeler ved legebesøk virker slik at man hver gang man går til lege, er hos psykolog eller får medisiner på blå resept, må få kvittering på kortet.
30.Det siste middelet jeg har lest om, heter" Scopoderm", og selges på resept i Sverige.
Your last searches