Norwegian-Italian translation of resonnere

Translation of the word resonnere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

resonnere in Italian

resonnere
sjelsevneverb ragionare
  diskusjon verb argomentare, ragionare
  problemverb discutere, parlare di
Synonyms for resonnere
Derived terms of resonnere
Anagrams of resonnere
More examples
1.Han er en elskelig, søt, svak og rørende fyr med evne til å resonnere.
2.Det kan vært meget å si om dette, og til dels er det nokså komplisert å resonnere seg frem til hva som ville være et rimelig tilskudd til Oslo innenfor en bestemt ordning.
3.En helseinformasjon som ikke tar disse forhold i betraktning, betyr en undervurdering av voksne menneskers dømmekraft, og appellerer ikke til borgerne som tenkende voksne individer, men som barn som (oftest feilaktig) blir antatt ikke å kunne resonnere logisk.
4.Forhåpentlig vil det nye inntektssystemet gjøre det noe enklere å resonnere omkring disse nokså vanskelige spørsmålene.
5.I praksis vil de fleste resonnere som så at det mer er tale om et nokså uforpliktende lån til bedriften, et lån som hverken gir større innflytelse på egen arbeidssituasjon, eller på bedriftens virksomhet som sådan. og eksemplet fra SAS de senere år tyder sterkt på at det er andre ting enn en smule aksjeeierskap som kan virke vel så inspirerende hva innsatsen angår.
6.At publikum ønsker, ikke bare banktjenester, men også å tilegne seg alle andre varer og tjenester uten kostnader, er noe alle kan resonnere seg frem til.
7.Det er mange muligheter for å resonnere videre om bevisste og ubevisste motiver.
8.Man har ikke lov til å resonnere, slik noen gjør, at" livet får lære oss" om følgene for det berørte individ blir redselsfull unatur eller ikke.
9.Stort galere er det vanskelig å resonnere.
Similar words

 
 

resonnere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) resonnereresonnerenderesonnert
Indikative
1. Present
jegresonnerer
duresonnerer
hanresonnerer
viresonnerer
dereresonnerer
deresonnerer
8. Perfect
jeghar resonnert
duhar resonnert
hanhar resonnert
vihar resonnert
derehar resonnert
dehar resonnert
2. Imperfect
jegresonnerte
duresonnerte
hanresonnerte
viresonnerte
dereresonnerte
deresonnerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde resonnert
duhadde resonnert
hanhadde resonnert
vihadde resonnert
derehadde resonnert
dehadde resonnert
4a. Future
jegvil/skal resonnere
duvil/skal resonnere
hanvil/skal resonnere
vivil/skal resonnere
derevil/skal resonnere
devil/skal resonnere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha resonnert
duvil/skal ha resonnert
hanvil/skal ha resonnert
vivil/skal ha resonnert
derevil/skal ha resonnert
devil/skal ha resonnert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle resonnere
duville/skulle resonnere
hanville/skulle resonnere
viville/skulle resonnere
dereville/skulle resonnere
deville/skulle resonnere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha resonnert
duville/skulle ha resonnert
hanville/skulle ha resonnert
viville/skulle ha resonnert
dereville/skulle ha resonnert
deville/skulle ha resonnert
Imperative
Affirmative
duresonner
viLa oss resonnere
dereresonner
Negative
duikke resonner! (resonner ikke)
dereikke resonner! (resonner ikke)
Your last searches