Norwegian-Italian translation of respektere

Translation of the word respektere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

respektere in Italian

respektere
meningverb rispettare
  kjenslerverb stimare, rispettare
  personverb ammirare, rispettare, avere una buona opinione di, pensare un gran bene di
Synonyms for respektere
More examples
1.De praktiske tiltak fra amerikansk side viser at man ikke har i sinne å garantere sikkerheten for alle idrettsutøvere, ikke respektere deres rettigheter og menneskelige verdighet eller skape normale forhold for lekene.
2.Det som er viktig, er hvorvidt de to supermaktene har ønske om og vilje til å begrense, redusere eller helt fjerne sine atomarsenaler, for alvor gjøre slutt på sin verdensomspennende konfrontasjon og respektere selvstendige lands uavhengighet og suverenitet, skriver Det ny Kina.
3.Ethvert land på det amerikanske kontinent må gjøre sitt ytterste for å unngå krig ved å respektere og forsvare folkenes suverne rett til å avgjøre sin egen skjebne og ved å motsette seg intervensjoner av enhver type.
4.Jeg skulle ønske at bilistene kunne bli flinkere til å respektere datoparkeringen, selv om jeg vet at det kan være vrient å finne en ledig plass på" riktig side" i indre by.
5.Men, påpeker utenriksministrene, en dialog kan bare være fruktbringende hvis alle parter er trygg på sin sikkerhet og er rede til å respektere andres legitime interesser.
6.Men det er ennå igjen en kamp som skal spilles, og vi må respektere alle lag.
7.Skal vi være enige om å respektere hverandre for det vi skriver ? spør vår nabo i Akersgaten.
8.Som marxister tror vi ikke på buddhismen, men vi vil respektere folks rett til å tro om de så ønsker.
9.Vi skulle ikke drepe, men løse våre problemer fredelig og respektere alle religioner, slik vi respekterer vår egen.
10.Våre erfaringer viser imidlertid at det er vanskelig å få bilister til å respektere fartsgrenser under 50 kilometer i timen, sier avdelingsingeniør Anders Wethal ved Akershus veikontor.
11.Arbeiderpartiets lovforslag ville nemlig også respektere retten til å fortsette etablert praksis der den drives nå.
12.Blant de krav som fremsettes er at man skal respektere myndighetsalderen, slik at studenter kan ta opp lån fra de er 18 år, at stipendiene beholdes, ikke kortere tilbakebetalingstid på studielånene, stipendium under sykdom og svangerskap og automatisk oppjustering av lån og stipendier efter industriarbeiders inntekt.
13.Bysiden oppfordrer altså folk til å respektere båndtvangen.
14.Både Pravda og nyhetsbyrået Tass innskrenket seg til å si at Mitterrand i detalj hadde understreket behovet for å respektere menneskerettighetene i alle land.
15.Da Gromyko erklærte at SovjetUnionen ønsker gode forbindelser med Sverige, og vil respektere landets territoriale integritet, svarte Palme at han la stor vekt på denne erklæring og hadde merket seg den siden den kom fra et medlem av den aller øverste politiske ledelse i SovjetUnionen.
16.De har utelukkende forsøkt å benytte seg av den ytringsfriheten som Jugoslavia gjennom Helsingforsavtalen har forpliktet seg til å respektere.
17.De kan hverken forsvare seg eller protestere, de har ingen rettigheter vi må respektere og derfor heller ingen krav vi må ta hensyn til.
18.De måtte respektere et stort kulturforlags egenart, og måtte både tilføre oss kapital og nødvendig kunnskaper på områder hvor vi vurderer å ekspandere, forteller Wiese.
19.De praktiske gjerninger fra amerikansk side viser imidlertid at man ikke har til hensikt å sørge for alle deltagernes sikkerhet, respektere deres rettigheter og menneskeverd, og å skape normale forhold for avviklingen av lekene.
20.De to skal ha unnlatt å efterkomme advarsler om å respektere gjeldende regler for utlendingers adferd i SovjetUnionen, og forsøkt å drive" virksomhet av prosionistisk karakter".
21.Den oppfordrer også radio og fjernsyn til å lage korte påminnelser mellom programmene om å respektere skiltene.
22.Den tradisjon som gamle mennesker bærer i seg, skal man respektere.
23.Denne retten springer imidlertid ut fra på den ene siden enhver regjerings plikt til å ivareta sitt lands interesser utad, og på den annen side alle regjeringers forpliktelser til å respektere utallige internasjonale avtaler om indre og ytre forhold.
24.Det avgjørende for et fortsatt konstitusjonelt samvirke mellom stat og kirke er viljen til å respektere Kirkens egenart i utøvelsen av selve kirkestyret.
25.Det betyr at jeg kan være ærlig overfor meg selv, og at jeg har en Gud som jeg kan ære og respektere som rettferdig og kjærlig.
26.Det blir også påpekt at mineleggingen alvorlig kan vanskeliggjøre det fredsarbeidet som Contadoragruppen har tatt initiativet til, og det beklager at USA ikke vil respektere en behandling av mineleggingen ved den internasjonale domstol i Haag.
27.Det bør hun respektere.
28.Det er vanlig folkeskikk og tradisjon i Norge å respektere dette.
29.Det fremtidige trafikksikkerhetsarbeidet må baseres på et nytt regelverk som trafikantene forstår og vil respektere.
30.Det må vi alle respektere.
Similar words

 
 

respektere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) respektererespekterenderespektert
Indikative
1. Present
jegrespekterer
durespekterer
hanrespekterer
virespekterer
dererespekterer
derespekterer
8. Perfect
jeghar respektert
duhar respektert
hanhar respektert
vihar respektert
derehar respektert
dehar respektert
2. Imperfect
jegrespekterte
durespekterte
hanrespekterte
virespekterte
dererespekterte
derespekterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde respektert
duhadde respektert
hanhadde respektert
vihadde respektert
derehadde respektert
dehadde respektert
4a. Future
jegvil/skal respektere
duvil/skal respektere
hanvil/skal respektere
vivil/skal respektere
derevil/skal respektere
devil/skal respektere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha respektert
duvil/skal ha respektert
hanvil/skal ha respektert
vivil/skal ha respektert
derevil/skal ha respektert
devil/skal ha respektert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle respektere
duville/skulle respektere
hanville/skulle respektere
viville/skulle respektere
dereville/skulle respektere
deville/skulle respektere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha respektert
duville/skulle ha respektert
hanville/skulle ha respektert
viville/skulle ha respektert
dereville/skulle ha respektert
deville/skulle ha respektert
Imperative
Affirmative
durespekter
viLa oss respektere
dererespekter
Negative
duikke respekter! (respekter ikke)
dereikke respekter! (respekter ikke)
Your last searches