Norwegian-Italian translation of retning

Translation of the word retning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

retning in Italian

retning
gåendenoun sentiero [m]
Synonyms for retning
Derived terms of retning
Anagrams of retning
Examples with translation
På TV ser vi altfor ofte eksempler som går i motsatt retning.
Similar words

 
 

More examples
1.Angrep på streikeretten" og" skritt i retning av korporativt samfunnssystem", er reaksjoner på antydninger i det siste om at man bør overveie andre oppgjørsformer for stat og kommune.
2.Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil gå lengst i retning av å skattlegge ektefeller som individer, mens Kr.F. ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
3.Denne lamme armen er ikke mi"," den klokken går helt galt"," de skiltene peker i stikk motsatt retning av den riktige", osv.
4.Dersom samfunnsutviklingen går i retning av at de ansatte skal overta betydelige eierandeler i bedriftene, vil vi også her legge opp til kollektive løsninger, og da er ikke veien lang til lønnstagerfond.
5.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
6.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
7.Germa Lionel" reiser nå vestover, med retning mot Norge.
8.Headspin" betyr å snurre rundt på hodet på asfalten med benene i været og armene i samme retning.
9.I stedet for hovedinnfartsårene velger mange bilister lokale snarveier eller veier som fører dem i en riktigere retning enn hovedveiene.
10.Konsesjonssøknaden gjelder nemlig ikke bare lokal prøvedrift, ambisjonene går i retning av en riksdekkende kanal, som Stortinget har sagt klart nei til.
11.LB 200"s oppgave denne sesongen er å legge ut 165 kilometer rør fra norskekysten og i retning av Statfjord, til et punkt på vestsiden av den nær 300 meter dype Norskerenna, der arbeidet stanset sist høst.
12.Lykkes det ikke Høyre å uskadeliggjøre Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ved å spise dem opp, bør partiet orientere seg i retning av den urbane delen av Arbeiderpartiet med dets interesse for levende og aktivt industrimiljø og velutbygde, funksjonsdyktige bysamfunn.
13.Men i fortsettelsen synes han selv å hevde noe i retning av det motsatte ; at det nettopp er slik mangel det skorter på.
14.Nei til atomvåpen" fremholder i en utredning at konvensjonell opprustning i NATO kan presse Sovjet i retning av tidlig bruk av atomvåpen.
15.Og bra var det, NagellErichsens talent lå så avgjort i en annen retning.
16.Tvert imot ligger det i innstillingen en klar oppfordring om å støtte alle initiativ i retning av det svenskmeksikanske frysforslaget.
17.Vel fins det nordmenn som kunne ha våget å uttale seg i samme retning.
18.(NTBAFPReuter) De muslimske lands toppmøte i Casablanca vedtok torsdag eftermiddag en resolusjon som tross sin antiamerikanske tone ble ansett som et skritt i retning av et nytt fredsinitiativ i MidtØsten.
19.(NTBs medarbeider) Europarådet vedtok igår med klart flertall en resolusjon som slår fast at utviklingen i Tyrkia går i riktig retning.
20.(Privat til Aftenposten) Det danske fotballlandslaget tok et stort skritt i retning av sluttspillet i MexicoVM om snaut to år ved å slå Eire fullt fortjent 30 i Idrætsparken onsdag.
21.(Spesiell medarbeider) Rosenborg og Fredrikstad spilte for 11 (11) på Lerkendal i en kamp der første omgang skilte seg ut i positiv retning.Da var særlig de rødkledte fra plankebyen farlige med sitt lette,tekniske spill.
22.(retning Oslo) : rv 176, rv 120 Dal (x E 6) via Nannestad til Skedsmokorset.
23.Alminnelige oppfatninger om fangebehandling går lett i retning av at innsatte får det" for bra" under friere soningsformer ?
24.Bare et vedtak i Sikkerhetsrådet kan legge faste forpliktelser på SydAfrikas viktigste handelspartnere og ha utsikt til å oppnå en forandring i SydAfrika i retning av demokratiske rettigheter for alle innbyggere, heter det i regjeringens vurdering av handelsrestriksjoner.
25.Behandlingen av kommuneplannotatene vil legge grunnlaget for hvilken retning kommuneplanen skal ta og dermed bygdens fremtid, sier han.
26.Da turen kom til meg, tryglet jeg om nåde, men ingen ville høre, sa den afrikanske ungdommen som fortalte at han tross de høye bølgekastene klarte å svømme i retning av det han trodde var kysten.
27.Dagens makthavere i Nicaragua er avhengig av press fra de vestlige demokratier for å utvikle landet i demokratisk retning.
28.Danmark har et rikt musikkliv, og det har vært mange oppgaver å ta fatt på gjennom årene.Selv om turneene som gjestedirignet er gått i retning av Tyskland og ØstEuropa, har jeg iblant også gjestet Norge, for eksempel ved Harmonien i Bergen og i NRK.
29.De fleste innenlandske faktorer som påvirker rentenivået peker i retning av at rentenivået holder seg omtrent på dagens nivå den nærmeste tiden.
30.Den nye støtteordningen er et skritt i riktig retning og vi i platebransjen vil legge vekt på å få utviklet en slik ordning, sier bransjens representant i fondsstyret, Sæmund Fiskvik, som imidlertid betegner beløpet to millioner som" latterlig lavt sammenlignet med 25 millioner til innkjøp av bøker".
Your last searches