Norwegian-Italian translation of rett nok

Translation of the word rett nok from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rett nok in Italian

rett nok
intensifierende ordother semplicemente, assolutamente, veramente, proprio
Anagrams of rett nok
Examples with translation
Jeg vil at du skal la meg gå, sa jeg, og så ham rett i øynene.
Hun så ham rett i øynene og sa: "Kom deg ut av huset mitt!"
Dette er rett dag.
Similar words

 
 

More examples
1.Nasjonaldagen har rett nok til skiftende tider vært stridens dag," fremholder Dagbladet.
2.Rett nok bestreber bankene seg på å ta hånd om pengene våre.
3.Rett nok er det moro å se hvordan de gamle spådde været med primstav og værtegn.
4.Rett nok får de som arbeider på skift noe kompensasjon i form av kortere arbeidstid, men dette kan aldri erstatte de medisinsk og sosialt negative virkningene, sier Bjørn Erikson.
5.Vi har rett nok få midler å gi som ekstrapott på 1985budsjettet, sier Lowzow.
6.Bergkameratene greide å holde sin entusiasme og innsatsvilje ut kampen, og laget er rett nok i fremgang.
7.De rett nok ganske få tertialrapporter som kom forrige uke - Bergen Bank, Dyno og E. C. Dahl - var alle positive, lønnsoppgjøret synes å være brakt vel i havn, og New Yorkbørsen, som ofte får" skylden" hvis Oslobørsen synker uten påviselig årsak, har vært positiv.
8.Den handler ikke om lystdrapsmaskineri i femtegir, men inneholder rett nok en realistisk, men ikkespekulativ torturscene hvor det trekkes en tann !
9.Dermed fekk Johnsrud eit uventa raskt svar, rett nok i ein heilt annan samanheng.
10.Det ble rett nok så jevnt som det nesten kan bli, med sluttsiffer 32, og settresultat 1715 i femte sett.
11.Det ble rett nok tap for Ulriken i Bergen lørdag, men i en velspilt og underholdende kamp i Randaberghallen søndag klarte de å slå Randaberg 32.
12.Disse typiske - men rett nok ulike bransjetiltak er tatt i bruk fordi bedriftene er kommet i alvorlige konkurranse og lønnsomhetsproblemer.
13.Folketilveksten er rett nok mindre enn før, men for hver økning trenger vi et tilsvarende antall nye arbeidsplasser.
14.Grønlands tilfelle er rett nok litt forskjellig fra Norges, fordi Grønland kom inn i EF via Danmark, men tross alt er det en godtatt utmeldelse av det man i følge neiagitasjonen ikke kunne melde seg ut av.
15.I 1982 hadde selskapet et akkumulert underskudd på fire millioner kroner, som rett nok ble redusert til 2,8 millioner kroner ifjor.
16.Karlsen fortel den forundra lesar at" signaler i form av vibrasjoner (lydbølger forplanta gjennom hinner og fostervatn til barnet sitt øyra) omdannes og lagres selvsagt ikke i hjernen", og han vedstår seg, rett nok i parentes, at" Jeg kjenner ingen forskere pr. idag som i sine publikasjoner henviser til erindringer i hjernen".
17.Når 99 % av alle eneboliger idag oppføres i tre, kan rett nok dette virke deprimerende på produsenter av andre materialer, men selv innen boligsektoren lar ingen seg skremme inn i himmelen.
18.Rett nok begynte det dårlig, Ulriken vant det første settet forholdsvis lett 1511, og ledet hele 134 i andre sett.
19.Rett nok er det ikke nødvendig å ta ut mer enn akkurat nødvendig for å vinne, men visse grenser må det da være.
20.Rett nok er det ikke så mange arter.
21.Rett nok er det litt sent på dagen, men bare trefire rundt kjøkkenbordet på gården !
22.Rett nok er det norske travpublikum blitt snytt for å se hingsten i aksjon, men å få ta på denne storstjernen må være erstatning god nok.
23.Rett nok er det totale prosjektet fra Fauske til Tromsø med sidelinje til Harstad kostnadsberegnet til 7600 mill.
24.Rett nok er dette bare et bidrag til bedriftene som må overleve på sin konkurranseevne og evne til nytenkning.
25.Rett nok er hingsten ustabil, men nu møter han langt svakere hester enn tidligere.
26.Rett nok er ikke Norge landet med de store og prangende fortidsminnesmerker - ikke har vi heller vært særlig flinke gjennom tidene til å ta vare på vår gamle arv - og det gjelder såmenn ikke bare under" 400årig natten".
27.Rett nok er vi takknemlige for at Gud er Gud over alle guder.
28.Rett nok fantes der teater før hans tid.
29.Rett nok finnes det et ledig professorat i Oslo, men dette kunne overføres til Tromsø om en ikke innser nødvendigheten av å opptrette et nytt.
30.Rett nok forvillet en og annen eventyrer seg ut til denne ytterste spiss av øyriket Vesterålen, eller en ornitolog ble observert på Bleik for å studere fuglefjellet der.
Your last searches