Norwegian-Italian translation of rette

Translation of the word rette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rette in Italian

rette
formålverb raddrizzare
Synonyms for rette
Derived terms of rette
anrette på utegrill, igjen stille til rette, gjenopprette, henrette, bakoverrettet, rette, rette seg, byrette, deretter, dra en sak for retten, dra for retten, stille noen for retten, forrette, heretter, i det rette øyeblikket, innoverrettet, kanslerretten, likeretter, med rette, og deretter, operette, utrettelig, rette ut, rette seg opp, rette seg ut, rette etter, rette seg etter, rette opp, rettere sagt, rettergang, rettergangsadvokat, rettesnor, rette skytset mot, rette feil, rette mot, rette oppmerksomheten på, rettet mot, sette seg godt til rette, skarpretter, sprette opp
Anagrams of rette
More examples
1.(Det) bare er aktuelt med et lite antall etersendte fjernsynssendinger, og at forsøk med slike sendinger bør kunne tillates i et begrenset omfang, der det ikke ligger til rette for lokalfjernsyn formidlet på kabel.
2.Blomsterkurv" av Paul Gauguin er det eneste av de stjålne malerier som ikke er kommet til rette.
3.Det nye skattesystemet foreslått av skattekommisjonen legger forholdene til rette for øket skattetrykk gjennom ny og hard boligbeskatning.
4.Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdyktigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
5.Det påligger Statens myndigheter at legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt sprog, sin kultur og sitt samfunnsliv".
6.Dette var de riktige ord i den rette tid", konkluderer tidligere kontreadmiral Nils Amund Owren.
7.Djevelens finger" er kommet til rette på Hedmarksmuseet på Hamar nøyaktig ett år efter at den ble stjålet.
8.Drømmen om Israel" av Nils A. Butenschøn synes å ha som hovedanliggende å rette opp skjevheter som florerer i Norge når det gjelder MidtØstenproblematikken.
9.Et folk," sa han," som med rette er stolt av sine store diktere, burde ikke la bibliotekene gå til grunne...
10.Forholdene skal legges til rette for en ytterligere vekst i næringslivet".
11.Formålet (...) er å rette søkelyset mot en gruppe pasienter som ved vår avdeling legger beslag på betydelige ressurser.
12.Glimtvis geniale" var formuleringen fra en kritiker efter det første" Lørdagssirkuset", der de to unge damene plutselig tok hele det norske folk med et feiende stormkast, fikk praten til å stilne i stuene og folk til å rette seg opp i sofaen, neimen, i all verden, dette er jo gøy... !
13.Here Comes The Rain Again" har med rette plassert Eurythmics i teten blant engelske band.
14.Hvorfor ikke kalle det med rette navn også her ?
15.Høvdingen" gjør sitt ytterste for å rette på vismannens inntrykk.
16.Idag sier GeddeDahl at denne tilstand kunne stemme sånn noenlunde dengang han var 40, men nå føler han seg stort sett på rette hylle.
17.Kjærlighetens dikter" blir Seifert kalt med rette, men ikke bare for de mange erotiske dikt han har skrevet.
18.Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren.
19.Leirskole er vel det rette ordet," sier rektor.
20.Mange landslagsspillere mangler den rette innstillingen", erklærte Munoz da han overtok for to år siden.
21.Offentlige myndigheter, herunder Oslo kommune, skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.
22.Opphold i tynnluft skal gi oss den rette formstigningen.
23.Sjakkens høyborg i Norge" har Oslo Schakselskap gjerne vært kalt i de 32 årene som siden har passert, og vel med rette.
24.Skjuler seg" er det rette ord.
25.Spørsmålet kan med rette stilles etter at det nå er klart at regjeringen med olje og energiminister Kåre Kristiansen i spissen som fagstatsråd har vedtatt å bygge ut EtnaDokkavassdraget i større målestokk enn det selv Vassdragsvesenet har våget å gå inn for.
26.Symmetri og rette vinkler preger Lund og Slaattos organisering av plassrommet.
27.The Mousetrap" er en spenningsfyldt og charmerende kriminalkomedie, som i John Landrys regi har fått den rette, britiske herregårdsatmosfære.
28.Truselen mot Norge" ble skrevet for å rette oppmerksomheten mot de fagmilitære analyser som oversees i norsk forsvarsdebatt.
29.Vi må legge forholdene til rette for utstrakt samarbeide og fredelig sameksistens.
30.Vietnams bilde er blitt svertet - med rette ? spør forfatteren.
Similar words

 
 

rette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) retterettenderettet
Indikative
1. Present
jegretter
duretter
hanretter
viretter
dereretter
deretter
8. Perfect
jeghar rettet
duhar rettet
hanhar rettet
vihar rettet
derehar rettet
dehar rettet
2. Imperfect
jegrettet
durettet
hanrettet
virettet
dererettet
derettet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rettet
duhadde rettet
hanhadde rettet
vihadde rettet
derehadde rettet
dehadde rettet
4a. Future
jegvil/skal rette
duvil/skal rette
hanvil/skal rette
vivil/skal rette
derevil/skal rette
devil/skal rette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rettet
duvil/skal ha rettet
hanvil/skal ha rettet
vivil/skal ha rettet
derevil/skal ha rettet
devil/skal ha rettet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rette
duville/skulle rette
hanville/skulle rette
viville/skulle rette
dereville/skulle rette
deville/skulle rette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rettet
duville/skulle ha rettet
hanville/skulle ha rettet
viville/skulle ha rettet
dereville/skulle ha rettet
deville/skulle ha rettet
Imperative
Affirmative
durett
viLa oss rette
dererett
Negative
duikke rett! (rett ikke)
dereikke rett! (rett ikke)
Your last searches