Norwegian-Italian translation of rette på

Translation of the word rette på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rette på in Italian

rette på
malingverb ritoccare
  historieverb abbellire
Synonyms for rette på
Anagrams of rette på
Similar words

 
 

More examples
1.Djevelens finger" er kommet til rette på Hedmarksmuseet på Hamar nøyaktig ett år efter at den ble stjålet.
2.Høvdingen" gjør sitt ytterste for å rette på vismannens inntrykk.
3.Det skal man altså rette på gjennom dårligere barnehavestandard ?
4.Endel er det vel å rette på fortsatt, men også jeg skal medgi at det begynner å stemme bra i bakken, og i langrennssporet fungerer kroppen nå utmerket, sier vår verdensmester selv.
5.Hva vil man så gjøre for å forsøke å rette på dette ?
6.Hvis ikke tiltak settes inn for å rette på dette, kan vi i verste fall risikere at virksomheten bryter sammen på nøkkelområder innen teknologisk utvikling, sa rektor Kavlie.
7.Hvis vi unnlater å rette på tingene, vil arbeiderklassen på ny spørre hvordan dens interesser blir ivaretatt, sa han.
8.I den grad det avdekkes uforholdsmessig høye priser på varer solgt i Norge, vil vi forsøke å finne frem til årsakene og eventuelle tiltak som kan iverksettes for å rette på forholdene, sa statsråden.
9.Jeg vil ikke sende ut noe spørreskjema, men de som har hatt problemer bør skrive til Industridepartementet, så skal vi se hva vi kan rette på, fremholdt Syse i et foredrag igår.
10.Ligger det bitterhet bak når man vil rette på forholdene med et eget parti ?
11.Myndighetene vil prøve å rette på skadene så langt det lar seg gjøre, men vi kan ikke si hvilke områder som er påført skader, sier statsminister Kåre Willoch til Dagsnytt.
12.Rent teknisk er det en del å rette på.
13.Vi følger stadig med og griper inn hvis det er forhold vi mener vi kan rette på, men vi kan aldri love at disse fabrikkene blir absolutt luktfrie.
14.Vi kjører jo ekstravogner, og selv om disse nå i innkjøringsfasen ikke alltid kommer til riktig tid, er dette noe som vil rette på seg efterhvert.
15.Vi merket oss problemet, og setter pris på anledningen til å rette på slikt før publikum tar togene i bruk, sier sjefingeniør Magne Glomnes fra NSBs hovedadministrasjon.
16.Vi ser oss dessverre nødt til å forlange at det omgående tas initiativ for å rette på forholdene, skriver sykepleierne.
17.428 000 kroner ble det på de dyktige spillerne som klarte å prikke inn seks rette på Drammen, og det skulle ikke forundre oss om halvmillionen er innen rekkevidde denne gang.
18.Allen ilte med å rette på dette.
19.Allerede på den første konkurransedagen benyttet de østtyske skøytejentene anledningen til å sette seg til rette på toppen av den olympiske skøytetrone.
20.Arild Andersen var eneste norske musiker ombord, her i selskap med samboer Hege Schøyen og deres datter Line, som har funnet seg vel til rette på trompeteren Hannibal Marvin Petersons arm.
21.At Electrolux har ledige lokaler i Tune er en hovedårsak til ønsket om å flytte bedriften i et forsøk på å rette på økonomien.
22.At folk tar seg til rette på denne måten og legger beslag på begge sporene, reagerer vi på.
23.Begge gjessene har siden funnet seg vel til rette på Andenesmyrene.
24.Bl.a. med dette som bakgrunn ville en bred drøfting av hvordan vi innen rimelig tid kan rette på svakheter og mangler i vårt forsvar vært på sin plass i Stortinget.
25.Bladet omtaler en del uheldige forhold i markedsføringen av selskapsreiser, forhold som ombudet nå vil forsøke å rette på ved å forhandle med Den Norske Reisebransjeforening.
26.Broen vil forhåpentligvis rette på noe av denne situasjonen.
27.Bydelsutvalgenes fellessekretariat antyder en omprioritering på bekostning av aldersgruppen tre til seks år for å rette på dette.
28.Cappelen forlag vil nå rette på skoleboksitater om negrenes intelligens og diktaturer.
29.De ble bare verre i Arbeiderpartiets tid, mens vi har begynt det tidkrevende arbeidet med å rette på dem.
30.De fleste sykepleierne klager med rette på at deres arbeidssituasjon er slik at de ikke har mulighet til å utføre faglig forsvarlig sykepleie.
Your last searches