No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword rette søkelyset mot. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Formålet (...) er å rette søkelyset mot en gruppe pasienter som ved vår avdeling legger beslag på betydelige ressurser.
2.Den første dagen vil vi rette søkelyset mot de livsvilkår psykisk utviklingshemmede har i dagens Norge.
3.Det er viktig å rette søkelyset mot all form for prostitusjon.
4.Hensikten er å egge til debatt og å rette søkelyset mot konservativ tenkning og ideproduksjon.
5.Vi vil nå rette søkelyset mot Thongruppen, som lenge har fått arbeide i stillhet, uten faglig oppmerksomhet og debatt, sa formannen i byplanforeningen, Tone Lindheim, i sitt åpningsforedrag.
6.Vi ønsker med dette å rette søkelyset mot sentrale likestillingsspørsmål knyttet til jenters valg av utdannelse og yrke, i forhold til arbeidsmarkedsutsiktene frem mot århundreskiftet, heter det i en pressemelding fra NKAL.
7.Vi ønsker å rette søkelyset mot bedriftens opplæringsformer og fagopplæringens plass, sier avdelingsleder Jørgen Bjelke i N.A.F.s avdeling for utdannelse og skole / næringsliv til Aftenposten.
8.Vi ønsker å rette søkelyset mot de store institusjonene og forholdene der.
9.Vi ønsker å rette søkelyset mot opptrappingen av krigen i det sørlige Afrika og mot den truselen SydAfrika utgjør for den fraetidige utviklingen i regionen, sier lederen i Fellesrådet for det sydlige Afrika (FsA), Asbjørn Eidhammer, til NTB.
10.Afrikakomiteen i Representantenes hus vil i en høring torsdag rette søkelyset mot Uganda, og en av dem som er innkalt til å avgi forklaring, er Elliot Abrams.
11.Aftenposten vil i fire artikler rette søkelyset mot den internasjonale terrorismen, hva den står for og hvorledes den opererer.
12.Aksjonistene ønsker å rette søkelyset mot havnemyndighetene i Rotterdam som ikke har et tilfredsstillende apparat til å ta hånd om slikt avfall.
13.Alle har vi rett og moralsk plikt til å rette søkelyset mot skjevheter i samfunnet, og til å støtte individer eller grupper som blir dårlig eller urettferdig behandlet.
14.Arbeiderpartiets Knut Frydenlund sa igår at tiden er kommet for Stortinget til å rette søkelyset mot Oslos situasjon.
15.Arrangøren, De Utdanningssøkendes Kontaktutvalg, regner med å mobilisere 270 000 skoleelever og studenter landet over - og rette søkelyset mot" den forverrede utdannelsessituasjonen", fremgår det av programmet.
16.DENNE" fredsskipssommeren" kan det være god grunn til å rette søkelyset mot praktiseringen av lov og rett i Nicaragua.
17.DET er mange grunner for igjen å rette søkelyset mot Afghanistan.
18.De tre kunstnerne man har valgt å rette søkelyset mot, er Edvard Munch, Asger Jorn og Per Kirkeby.
19.Den ønsker å rette søkelyset mot noen av de mange problemer som reiser seg i forbindelse med bevaringen av vår kulturarv.
20.Derfor bør vi av og til stoppe og rette søkelyset mot overgrep og forfølgelser.
21.Derfor er det vel så viktig å rette søkelyset mot andre forhold som bidrar til det lave investeringsnivået her i landet.
22.Det eneste vi gjør er å rette søkelyset mot de langsiktige utviklingslinjer i skolen generelt, og ikke Oslo spesielt.
23.Det er de kommuneansatte som iverksetter en timelang politisk streik for å rette søkelyset mot kommunens dårlige økonomi.
24.Det er særlig ofrene for den stadig økende tvangsflyttingen av svarte og farvede til SydAfrikas fattigste trakter SACC ønsker å rette søkelyset mot.
25.Det man ønsker å oppnå med aksjonen, er å rope et varsko og rette søkelyset mot det regelverk som brukes idag.
26.Det vi nå bør samle oss om er å rette søkelyset mot den felles kirkelige arv som Luther tok vare på fra oldkirken, sier prelat Aloys Klein.
27.Dette er blant de forhold forskere vil rette søkelyset mot i årene som kommer.
28.En annen forlagsdirektør, Knut T. Giæver fra Den norske Bokklubben A / S, var også invitert til å rette søkelyset mot medieutviklingen.
29.En fagkonferanse som går av stabelen parallelt med utstillngen, vil rette søkelyset mot endel sentrale sider i tilknytning til de kommende telematikk og teledatatjenestene.
30.Et internasjonalt panel avholder torsdag et symposium i Oslo for å rette søkelyset mot kampanjen for å" fryse" antallet atomvåpen i verden.