No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword rettelse. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Arkivet tilføyer : rettelse 841203 M Sas turoperatørselskap heter Vingresor / Vingreiser I vår omtale av SASregnskapet i torsdagsavisen hadde selskapet ved et uhell fått feil navn.
2.Bare 30 prosent av selvangivelsene passerer nåløyet uten noen form for rettelse.
3.Flertallet i politibyrået mener å vite at det ikke ble trukket noen slik konklusjon og vil nå ha en rettelse.
4.Forlaget kommer med et nytt om kort tid, og en rettelse er derfor en praktisk løsning, sier ekspedisjonssjef Håkon Bjørnes i Kirke og undervisningsdepartementet til Arbeiderbladet.
5.Hun ba om en liten rettelse, som ble tatt til følge.
6.RETTELSE 840723m GECOs resultat for 1983, før ekstraordinære poster, var på 28 millioner kroner.
7.RETTELSE 840724m Den danske feriebyen Løkken,hvor så mange nordmenn viser dårlig drikkekultur, ligger stadig på NordJylland.
8.RETTELSE 840724m I min anmeldelse av Cabaretgruppens" Serru serru !" på Vertshusteatret på Torshov i mandagens morgenutgave, var der desverre en trykkfeil som gjør vår store revyforfatter Arne Svendsen - som iår ville ha fylt 100 år - en smule urett.
9.RETTELSE 840727m Behovet for skattelettelser Siste del av statssekretær Kjell Hanssens artikkel om skatt på side 2 i morgenutgaven i går falt ut under produksjonen.
10.RETTELSE 840727m I alf Knophs artikkel på debattsiden mandag 23. juli om den lange ventetid for syke som trenger sykehusbehandling, var det desverre en meningsforvirrende trykkfeil i siste avsnitt.
11.RETTELSE 840728 M s9 I aftennummeret torsdag 26. og morgennummeret fredag 27. juli kom vi i skade for å skrive at SovjetUnionen ikke gjennomførte noen represalier mot Norge som svar på at Norge utviste sovjetiske diplomater i kjølvannet av Treholtavhøringen.
12.RETTELSE 840728a Enda lenger nattåpent På grunn av en feil i de kommunale dokumenter som lå til grunn for artikkeleln" Mer åpent nattetid i Oslo" i mandagens efternummer, var enkelte av opplysningene som ble gitt uriktige.
13.RETTELSE 840730m Hovedvernstasjonen for Oljevern (HS) skal ikke nedlegges i sin helhet.
14.RETTELSE 840816m Styret og bedriftsforsamlingen i Saga Petroleum går inn for en aksjeemisjon på 118 millioner kroner - ikke 188 millioner som det ved en trykkfeil fremgikk av gårsdagens morgennummer.
15.RETTELSE 840830a I vår artikkel om det kjemiske stoff formaldehyd sist fredag skrev vi feilaktig at det tyske firma BASF hvert år tjener tre milliarder kroner på formaldehydprodukter.
16.RETTELSE 841213 M I artikkelen om utdelingen av Kulturrådets priser på side 10 i onsdagens morgenutgave, skulle vi, som billedteksten sa ha bragt et portrett av prisvinneren Albert Lange Fliflet.
17.Rettelse 840605 M I min anmeldelse av Bømloteatrets Mostraspel i mandagens morgenutgave, kom jeg i skade for å tillegge feil person æren for å ha hatt ideen til det utendørs amfiteater og spelet som sådant.
18.Rettelse 840720A Adam Carrington, dvs. skuespilleren Gordon Thomas, kommer til Fornebu kl. 15.35 kommende søndag og ikke 13.35 slik vi ved en trykkfeil kom til å oppgi i gårsdagens aftenutgave.
19.Rettelse 840816M I artikkelen om prins Sihanouk i gårsdagens morgennummer hadde det sneket seg inn en trykkfeil som gjorde en setning meningsløs.
20.Rettelse 840818M I forbindelse med det planlagte voldtektstribunalet i Oslo i oktober, som ble omtalt i vår morgenutgave fredag, er et av innslagene feilaktig omtalt.
21.Rettelse M 840606 Bildene av prinsesse Märtha Louise i morgenutgaven tirsdag var ved en feil ikke merket med fotografens navn.
22.Rettelse til denne saken 840504 Aftennr.
23.Rettelse til denne saken 840518 morgen.
24.Saksøker, gjennom sin advokat Petter Tenden, påklaget ligningen til overligningsnevnden i rett tid, men saken kom bort ved ligningskontoret og en ny klage ble mottatt efter klagefristens utløp og for sent til at man kunne foreta rettelse i medhold til skattelovens bestemmelse.
25.forsinkede rettelse.
26.ARKIVET TILFØYER RETTELSE 851014 A Tegningen fra byhallen som Aftenpostens aftennummer bragte forrige uke, var utført av LPO arkitektkontor A / S. Aftenposten beklager at I / S Prosjekteringsgruppen Grønland / Vaterlands" skisseprosjekt nummer fire" ble kritisert.
27.ARKIVET TILFØYER RETTELSE 851106 M Ved en beklagelig feil kom det i vårt referat fra AOFsaken i Steinkjer i morgenutgaven tirsdag til å stå at de to tidligere AOFansatte er tiltalt for" grovt underslag".
28.ARKIVET TILFØYER RETTELSE 851113 M I forbindelse med vår repotasje lørdag angående det nystartede selskapet MESAC A / S, vil assisterende overlege Cristian Drevon ved Statens rettstoksikologiske institutt presisere at han deltar i forskningsarbeidet i MESAC som forsker, og ikke som ansatt ved Statens rettstoksikologiske institutt.
29.ARKIVET TILFØYER RETTELSE 851114 M Professor Jul Låg er født i Flesberg, Numedal, og ikke i Flensburg, som det ved en misforståelse sto i omtalen av hans 70års dag i gårsdagens morgenutgave.
30.ARKIVET TILFØYER RETTELSE 851125 M I vår morgenutgave lørdag ble to illustrasjoner av Kåre Bondesen forbyttet.