Norwegian-Italian translation of rettferdiggjøre

Translation of the word rettferdiggjøre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rettferdiggjøre in Italian

rettferdiggjøre
grunnverb giustificare, scusare
  meningverb comprovare, avvalorare, confermare
  oppførendeverb giustificare, scusare
Derived terms of rettferdiggjøre
More examples
1.Det er derfor grunn til å tvile på at fredsutsiktene er så gode som enkelte gjerne vil fremstille det - kanskje for å rettferdiggjøre sin egen passivitet i kampen mot apartheid, sa han.
2.Men vi vet at de som ikke kan rettferdiggjøre sin innsats, eller vise at resultatet kan anvendes til noe, vil ha vanskeligheter med å få støtte, sier han.
3.Vi er livende redd for at Guds ord skal brukes til å rettferdiggjøre bruk av vold i ekteskapet.
4.Arbeiderpartiets talsmenn og representanter for Fellesrådet for immigranters velferd (JCWI) raser over innenriksministerens hastevedtak, og hevder at Budds sportstalent ikke kan rettferdiggjøre forskjellsbehandlingen.
5.Både nedskytingen og det sovjetiske forsøk på å rettferdiggjøre handlingen ved å hevde at flyet var ute på spionoppdrag for USA, vakte stor oppsikt og svekket SovjetUnionens anseelse.
6.Den aktuelle artikkel er ifølge TASS bare en del av NATOs kampanje for å forgifte Sovjets forhold til Sverige, og har angivelig til hensikt å rettferdiggjøre vestalliansens stadig mer aggressive politikk.
7.Det er for å danne opinion mot kurderne som kan rettferdiggjøre den storaksjonen som nå foregår i hele Kurdistan, at Evren fremstiller saken på denne måten.
8.Det er imidlertid vanskelig å akseptere at dette skulle rettferdiggjøre den intense indre kontrollen av samfunnet.
9.Det er utviklet en egen psykiatrisk filosofi for å rettferdiggjøre herskernes tvangsinnleggelse av personer som reiser plagsom kritikk av systemet.
10.Det kan nå bli problematisk å rettferdiggjøre et slikt avslag på grunnlag av dette notatet.
11.Det må på det sterkeste understrekes at ingen politiske mål kan rettferdiggjøre slike voldshandlinger.
12.Dette er riktignok et problem som har adskillig underholdningsverdi, særlig for et skandinavisk publikum, men forfatterne har efter min mening fulgt en riktig linje når de nærmer seg stoffer under en russisk synsvinkel, uten å forsøke å rettferdiggjøre utgivelsen ved særskilt å betone de skandinaviskrussiske eller danskrussiske forbindelser.
13.Dette kan imidlertid ikke rettferdiggjøre Fritz Nilsens presentasjon.
14.Disse døde kan ikke rettferdiggjøre alt som skjedde i Tyskland, men deres gjerninger og deres offergang er grunnlaget for en gjenreisning.
15.En person hadde satt seg som mål å utrydde et bestemt antall mennesker, og det blir også gjort et syltynt forsøk på å rettferdiggjøre all råskapen og brutaliteten ; filmen skulle liksom ha en" moral".
16.Finnes det da noen grunn som kan rettferdiggjøre utslettelsen av menneskeheten ?
17.For første gang så jeg klart at jeg hadde aldri visst hva vi sloss for, hvilken sak som kunne rettferdiggjøre alt det grusomme som skjedde i Libanon.
18.For å rettferdiggjøre våre overgrep mot dyr påstår vi at vi mennesker er langt mer verdifulle og høytstående enn dyrene.
19.Han beklager derfor at så mange som driver grunnforskning må rettferdiggjøre hva de holder på med.
20.Han fastslo at det var vanskelig å finne forhold som kunne rettferdiggjøre den franske fremferd.
21.Han har flere ganger referert til den såkalte Monroedoktrinen for å rettferdiggjøre et eventuelt amerikansk angrep mot Nicaragua eller mål i Nicaragua.
22.Han la ikke skjul på at man i de 16 måneder Senterpartiet har vært med i Regjeringen, har brukt unødig mye tid og krefter på å dokumentere resultater og rettferdiggjøre den beslutning partiets landsmøte fattet om regjeringsdeltagelse.
23.Hvilke argumenter gir han for å rettferdiggjøre en slik utbygging ?
24.Høye krav til teknisk kvalitet mv. kan rettferdiggjøre priser som dreper det ideorienterte nærfjernsyn.
25.Idrettens gode hensikt kan ikke rettferdiggjøre bruk av etisk tvilsomme virkemidler.
26.Iranere som er kommet til Vesten den siste tid forteller at brede grupper av innbyggere vender seg vekk fra en religion som blir brukt til å rettferdiggjøre den brutale undertrykkelse.
27.Jarøy mener derved å rettferdiggjøre full fradragsrett for gjeldsrenter.
28.Lagmannsretten fant ingenting i Hauglinsaken som kunne rettferdiggjøre Diakonhjemmets pålegg om å kunne skaffe kristne lærere.
29.Men det virker som om Papandreou bevisst fremstiller truselen fra Tyrkia som større enn den er, i den hensikt å rettferdiggjøre sin egen avvikerrrolle innen NATO.
30.Men en tilstramning overfor Nicaragua vil være langt vanskeligere å rettferdiggjøre dersom landet har en regjering med fullmakt fra folket.
Similar words

 
 

rettferdiggjøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rettferdiggjørerettferdiggjørenderettferdiggjøret
Indikative
1. Present
jegrettferdiggjører
durettferdiggjører
hanrettferdiggjører
virettferdiggjører
dererettferdiggjører
derettferdiggjører
8. Perfect
jeghar rettferdiggjøret
duhar rettferdiggjøret
hanhar rettferdiggjøret
vihar rettferdiggjøret
derehar rettferdiggjøret
dehar rettferdiggjøret
2. Imperfect
jegrettferdiggjøret
durettferdiggjøret
hanrettferdiggjøret
virettferdiggjøret
dererettferdiggjøret
derettferdiggjøret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rettferdiggjøret
duhadde rettferdiggjøret
hanhadde rettferdiggjøret
vihadde rettferdiggjøret
derehadde rettferdiggjøret
dehadde rettferdiggjøret
4a. Future
jegvil/skal rettferdiggjøre
duvil/skal rettferdiggjøre
hanvil/skal rettferdiggjøre
vivil/skal rettferdiggjøre
derevil/skal rettferdiggjøre
devil/skal rettferdiggjøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rettferdiggjøret
duvil/skal ha rettferdiggjøret
hanvil/skal ha rettferdiggjøret
vivil/skal ha rettferdiggjøret
derevil/skal ha rettferdiggjøret
devil/skal ha rettferdiggjøret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rettferdiggjøre
duville/skulle rettferdiggjøre
hanville/skulle rettferdiggjøre
viville/skulle rettferdiggjøre
dereville/skulle rettferdiggjøre
deville/skulle rettferdiggjøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rettferdiggjøret
duville/skulle ha rettferdiggjøret
hanville/skulle ha rettferdiggjøret
viville/skulle ha rettferdiggjøret
dereville/skulle ha rettferdiggjøret
deville/skulle ha rettferdiggjøret
Imperative
Affirmative
durettferdiggjør
viLa oss rettferdiggjøre
dererettferdiggjør
Negative
duikke rettferdiggjør! (rettferdiggjør ikke)
dereikke rettferdiggjør! (rettferdiggjør ikke)
Your last searches