Norwegian-Italian translation of retting

Translation of the word retting from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

retting in Italian

retting
korrigeringnoun correzione [f], rettifica [f]
Synonyms for retting
Derived terms of retting
Similar words

 
 

More examples
1.Da rammene ikke passet, returnerte mannen dem for retting.
2.Det juridiske fakultet har ikke kapasitet til dette studenttallet, hverken med tanke på undervisning (Aulaen brukes nå til forelesninger) eller til å utføre det arbeidet som skal gjøres med retting av kurs og fakultetsoppgaver.
3.Dette er en jobb som krever mer enn full innsats i skoletiden samt arbeid om kvelden i form av møter, forberedelser, retting samt konferanser.
4.Firmaet håndterte ikke reklamasjonssaken tilfredsstillende med å foreta nødvendig retting i rimelig tid, mener utvalget.
5.I alle tilfelle er kapasiteten sprengt når det gjelder retting av disse prøvene.
6.Men man har selvfølgelig helger til retting.
7.Poststreiken i de store byene skaper også problemer for universitetene som i disse dager er travelt opptatt med å sende eksamensbesvarelser ut til retting.
8.Norsklæreren har stort sett konsentrert seg om det ferdige produktet, om oppgavesvaret når det blir levert inn til retting.
9.Vi vet ikke så mye om omfanget av retting i norskfaget, men vi kan lage et regnestykke ut fra rimelige antagelser.
10.Av de ca. 15 000 vedtak i det fjerde fylket ble fire opphevet og 334 returnert for retting.
11.Av de ca. 25 000 vedtak i de tre første fylkene som var med i undersøkelsen, var det 28 som ble opphevet ved fylkesmannens legalitetskontroll og 22 ble sendt tilbake for retting.
12.Feilmeldingen gav ham beskjed om at retting først kunne skje mandag.
13.Først retting, retting, retting, og så karakterer og klasselærerråd og lærerråd og...
14.Nesset bekrefter at feil normalt ikke rettes i helgene, men understreker at retting kan skje i prioriterte tilfeller.
15.Når sakens faktiske side er nærmere klarlagt, vil vi i samsvar med vanlig praksis gi bedriften en frist for retting belagt med forurensningsgebyr.
16.Senere kommer den offisielle, mer redigerte versjon, som neppe adskiller seg mer fra det første referat enn retting av mulige feil, misforståelser uten betydning e.l.
17.Som første pasient i Norge fremsatte Anne Ording Haug krav om retting av sin egen sykejournal på Rikshospitalet.
18.Stadsfysikus Fredrik Mellbye gir tidligere pasient på Rikshospitalet, Anne Ording Haug medhold i krav om retting og sperring av sykejornalen efter at hun ble feildiagnostisert.
19.Televerket yder" elendig" service når det gjelder retting av feil på linjer for dataoverføring, innrømmer telesjef Bjørn Nesset i Oslo Teledistrikt.
20.Tidligere pasient Anne Ording Haug har fått medhold fra stadsfysikus Fredrik Mellbye i alle de fire kravene hun fremsatte overfor Rikshospitalet og i forhold til legelovens forskrifter om retting av sykejournaler.
Your last searches