No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword returnere. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Et alternativ er selvsagt å returnere med hele lasten, men eftersom den del av lasten som er blitt inspisert og godkjent av de nigerianske myndigheter skal til Nigeria, prøver vi i det lengste å finne en løsning.
2.Flyktningene kan overhodet ikke returnere til sine hjemland, og vi har heller ingen garanti for at barna vil ta seg av sine gamle, sier førstesekretær Undis Scheslien.
3.Vi har mere å gjøre når det gjelder å skape nye arbeidsplasser, få regjeringens utgifter under kontroll, returnere selvråderetten til enkeltstatene, sikre freden i en bedre ordnet verden og skaffe rom for Gud i våre skoler, fremholdt presidenten.
4.Aasheim og Dag Kolsrud besluttet å returnere efter 15 dagers klatring i den 1500 meter høye stupbratte og loddrette fjellveggen.
5.Amerikanerne har tre fremragende smashere, de gir ballen fart på opptil 160 km / t, da er det ikke lett å returnere den på en hederlig måte.
6.Appellretten forkastet imidlertid anken, og påla avisen umiddelbart å returnere kopien.
7.Avisen ble dømt til å returnere kopien efter at den hadde publisert innholdet.
8.Bare 19 av 100 forestillinger er utsolgt, seks uker før premieren, forteller Kristelig Dagblad i København. Reiseselskapene er begynt å returnere usolgte pakketurplasser til arrangørene.
9.Bare de alle steds medreisende harde KGBfolk med en slump andre kunne man være sikker på ville returnere, skjønt vi har også sett KGBfolk hoppe av.
10.Brevene førte til at de to oppsøkte ambassaden, og sovjetiske ambassadefunksjonærer fremholdt søndag at de to kom av fri vilje til ambassaden for å få hjelp til å returnere til fedrelandet.
11.Bönisch sa at Mercedestraileren ville få returnere til SovjetUnionen og at den ville bli eskortert til den østtyske grensen mandag.
12.Camilla Tostrup kunne returnere til Norge med god attest fra USA, hvor Institutt for dramatisk kunst bl.a. skriver at man har den største respekt og beundring for hennes innsats både som skuespiller, regissør og foreleser og hennes teaterkontakt med et ungt publikum.
13.DET får følgelig være oss tillatt å returnere kravet om å ta rede på alle faktiske forhold og momenter før man griper til pennen.
14.Da Treholt fredag 20. januar 1984 var på vei til Wien, tyder alt på at han hadde til hensikt å returnere til Oslo dagen efter.
15.Datatilsynets styre har enstemmig oppfordret bilfirmaet om å slette de opplysningene det har fått og ber reklamebyrået om å returnere de data de har fått til særforbundene.
16.De cirka 400 reisende med eftermiddagsekspressen fra Oslo til Bergen måtte returnere fra Kleven til Ål.
17.De tre hadde kalkulert med å selge det 14 kilo store partiet med en fortjeneste på godt over en halv million kroner i løpet av kort tid og derefter returnere til Frankrike.
18.Den savnede kom med en svensk turistbuss til Oslo 14. september, men møtte ikke opp da bussen skulle returnere 28. september.
19.Den som utleverer, må returnere varer som ikke blir hentet og betalt.
20.Dessuten vil busser bli frigjort til effektiv bruk i lokaldistriktet, og ikke som ofte idag bli tvunget til å kjøre helt frem til et sentralt bestemmelsessted for derefter å returnere nesten uten passasjerer.
21.Det har vært ett eller to helikoptere over leteområdet til enhver tid i hele natt, og i morgentimene idag skulle et Sea Kinghelikopter fortsette letingen efter at det første kystvakthelikopteret måtte returnere til Bardufoss.
22.Det kongelige følget skal returnere til Oslo fra Atna natt til lørdag.
23.Efterpå måtte de returnere til cellen igjen.
24.En analyse av dem som unnlot å returnere skjemaet, konkluderte med at det ikke virket som skatteunndragere hadde unnlatt å svare i større utstrekning enn andre.
25.Et forskerteam som seilte fra Sotra mot Shetland i to åpne småbåter, måtte mandag returnere mot Norge på grunn av skader på den ene båten.
26.Flere hundre festdeltagere slo ring om politibilen, og kjøretøyet fikk store skader før man klarte å løsrivet seg fra folkemassen og returnere til Hamar.
27.Flyet forlot Gardermoen klokken 13.45 norsk tid og skulle returnere til Norge klokken 01.00 lokal tid.
28.Flyveren har forklart at flyet traff fjellveggen da han ville returnere efter å ha kommet inn i en tett tåkebanke.
29.Forøvrig har jeg alltid sett det som en plikt å returnere til Norge og sameland.
30.Fotballgutta kom inn bakveien til OL og må returnere gjennom samme dør, bittert nok.