Norwegian-Italian translation of revidere

Translation of the word revidere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

revidere in Italian

revidere
loververb revisionare
  journalistikk verb redigere, rivedere, preparare per la pubblicazione
  meningverb rivedere
  politikkverb emendare
Synonyms for revidere
Anagrams of revidere
More examples
1.Lessing forteller at hun er sterkt inspirert av skrifter som blant annet kirkemøtene opp gjennom historien har funnet det hensiktsmessig å revidere vekk og likeledes av islamske og jødiske bøker, og hun påpeker den nære sammenhengen mellom religion og mytologi.
2.Fordi vi hadde sterke ekspansjonsår både i 1979 og 1982, føles det ekstra hardt når veksten i ett år, som 1984, stanser opp og byens folkevalgte to ganger i løpet av samme år må revidere budsjettet for å redusere driftsunderskuddet.
3.Når barn som voksne i dagens Frankrike omtrent ikke aner hvem Napoleon er, må man vel si det står dårlig til med deres historiske kunnskaper og at tiden er inne til å revidere skolens undervisningsopplegg, sier Ferro.
4.Arkeologene må trolig revidere sin oppfatning av den første jordbrukskultur rundt Oslofjorden efter at man i sommer har avdekket et 5000 år gammelt gravanlegg ved Rødtangen i Hurum.
5.At sosialministeren allerede nå klargjør at han er beredt til iløpet av avtaleperioden, som er ett år, å revidere de omstridte punkter i avtalen.
6.Da vil komiteen revidere programforslaget og legge frem en innstilling for landsstyret.
7.De skal revidere en avtale for matforsynings og borepersonell.
8.Den som har ansett Bergen Bank som en litt klønete lillebror blant landets tre største forretningsbanker, bør nå revidere sin oppfatning.
9.Det er gledelig at grunnskoleråd og departement er innstilt på å revidere Mønsterplanen og ajourføre fagplanene i tråd med prinsipielle retningslinjer i Mønsterplanen og den overordnede målsetning i formålsparagrafen.
10.Det han nå gjør er å be parlamentets to kamre revidere grunnlovens artikkel 11 om presidentens rett til å legge store og brennbare politiske spørsmål frem til folkeavstemning.
11.Det kan kanskje være på tide å revidere vårt inntrykk av kirkens situasjon i de kommunistiske land en smule.
12.Det samme forhold gjorde seg gjeldende da et spesialutvalg tidligere iår fikk som mandat å revidere Oslos 1984 - budsjett.
13.Det utvalg som i 1980 ble oppnevnt for å revidere påtaleinstruksen, overleverte iformiddag sin innstilling til justisminister Mona Røkke.
14.Det var sosialutvalget som ba Gjesteby utrede dette da det ble klrt at kommunen måtte revidere det vedtatte budsjett.
15.Efter at uttalelsene er innkommet vil SFT vurdere om det er nødvendig å revidere deler av forslaget.
16.En del klubbkasserere bør derfor begynne å revidere sine budsjetter, om de da ikke allerede har gjort det.
17.For å bidra til å påvirke bystyret til å revidere budsjettforslaget i mer positiv retning, har Oslo Idrettskrets nå sendt et brev til samtlige bystyrerepresentanter.
18.Foran hans to tepper nå, må jeg revidere meg selv.
19.Hun mener det er på tide å revidere loven siden antallet homøopater alene har økt fra syvåtte til vel 200 her i landet siden 1935.
20.Hvis det er et resultat av et forfatterkurs, må jeg revidere min skepsis til slike kurs.
21.I et svar til Sven T. Falck (h) sa sosialmnister Heløe at Vinmonopolet en tid har arbeidet med å revidere reglene for kontroll med skjenkestedene, og Vinmonopolets styre vil i løpet av sommeren drøfte et utkast til nytt regelverk.
22.I grunnskolen er man i gang med å revidere Mønsterplanen for å gjøre den mer a jour med den løpende utvikling.
23.I stedet for å revidere denne boken, som er utsolgt fra forlaget, valgte vi å skrive en helt ny bok, som tok utgangspunkt i konkrete problemer i stedet for bare å ramse opp reglene.
24.IMOs interesse for å revidere bergingskonvensjonen har særlig sammenheng med ulykken med supertankeren" Amoco Cadiz" i mars 1978.
25.Man kommer formelig på den ide å revidere sitt syn på Spania.
26.Man regner derfor med at det ikke er grunn for å revidere tidligere anslag om at ledigheten vil holde seg mellom 60 000 og 70 000 gjennom 1984.
27.Men da Anatolij Karpov på slutten av 1960tallet gjennomgikk en nesten eksplosiv utvikling, måtte både Botvinnik og andre revidere sin oppfatning.
28.Målsetningen om å øke antallet arbeidsplasser kommer som en del av arbeide med å revidere fylkesplanen.
29.Norge vil da blant annet måtte revidere forsvarsavtalene med USA og Storbritannia.
30.Når en hovedpart av ansvaret for norsk kultur ligger på offentlige myndigheter, da må man også på kunst og kultursiden revidere sine metoder og begynne å arbeide innenfor det politiske apparat, ikke bare i underutvalgene der man slår mynt og kron om småpengene.
Similar words

 
 

revidere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) reviderereviderenderevidert
Indikative
1. Present
jegreviderer
dureviderer
hanreviderer
vireviderer
derereviderer
dereviderer
8. Perfect
jeghar revidert
duhar revidert
hanhar revidert
vihar revidert
derehar revidert
dehar revidert
2. Imperfect
jegreviderte
dureviderte
hanreviderte
vireviderte
derereviderte
dereviderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde revidert
duhadde revidert
hanhadde revidert
vihadde revidert
derehadde revidert
dehadde revidert
4a. Future
jegvil/skal revidere
duvil/skal revidere
hanvil/skal revidere
vivil/skal revidere
derevil/skal revidere
devil/skal revidere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha revidert
duvil/skal ha revidert
hanvil/skal ha revidert
vivil/skal ha revidert
derevil/skal ha revidert
devil/skal ha revidert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle revidere
duville/skulle revidere
hanville/skulle revidere
viville/skulle revidere
dereville/skulle revidere
deville/skulle revidere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha revidert
duville/skulle ha revidert
hanville/skulle ha revidert
viville/skulle ha revidert
dereville/skulle ha revidert
deville/skulle ha revidert
Imperative
Affirmative
durevider
viLa oss revidere
dererevider
Negative
duikke revider! (revider ikke)
dereikke revider! (revider ikke)
Your last searches