Norwegian-Italian translation of ringformet

Translation of the word ringformet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ringformet in Italian

ringformet
formadjective anulare
Similar words

 
 

More examples
1.I en ringformet aksellerator med 30 kilometers diameter skulle protoner drives opp til energier på minst ti TeV og så ledes inn i et flere kilometer langt" løp".
Your last searches