Norwegian-Italian translation of risikere

Translation of the word risikere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

risikere in Italian

risikere
generellverb rischiare, arrischiare
  eventyrsøkerverb mettere in pericolo, mettere a repentaglio, compromettere
Synonyms for risikere
Anagrams of risikere
Similar words

 
 

More examples
1.Sånt som dette må en risikere, det er klart.
2.Den russer som gir viktig informasjon til utlendinger, kan nå risikere fem års internering, refererer hun.
3.Dessuten kan vi risikere at en som oppnår et stabilt nivåkrav, ikke kan bedre, og følgelig ender opp på 40. eller 50. plass.
4.Det blir lettere å unngå avbrudd i forsyningene, noe man kan risikere med et mer innviklet og komplisert vannverk.
5.Det er bare tøys å påstå at mennesker med lungekreft kan risikere å måtte vente i månedsvis på innleggelse.
6.Det er noe man alltid kan risikere, men situasjonen er slik at hvis ikke vi tilbyr de tjenester det aktuelle rederi ønsker, så gjør andre det.
7.Det er sikkerhetsmessige årsaker til at vi har lagt om en del koder i minibankene, slik at kunder som ikke har benyttet disse kontantautomatene den siste halvannen måned kan risikere at de ikke får ut penger før de har tatt kontakt med banken og fått nye personkoder, sier avdelingsdirektør Bjørn Erik Steen i Sparebankforeningen i Norge til Aftenposten.
8.Feilen med vårt folk er at det ikke vil risikere bråk med dem som har makten, sier Tanada trist.
9.Folk kan risikere å måtte gå lenge dersom de tar sikte på å praie en bil på gaten.
10.For det første vil de ikke risikere å miste alliansens juniorpartner, Mapampartiet, og sin egen venstrefløy, som de føler vil forlate partiet dersom det går i koalisjon med Likud.
11.For ikke å risikere å miste styringen med byvtviklingen bør det bare gis bruksendring i helt spesielle tilfeller der bygningen ikke er egnet til boligformål, sier hun til Aftenposten.
12.Hvis en misjonær skulle føle seg kallet til å preke eller dele ut traktater inne på et tempelområde, kan han risikere å bli møtt av trusler - forståelig nok.
13.Hvis han dukker opp i Norge, vil han fortsatt være strafferettslig ansvarlig og vil risikere å bli fengslet for soning av reststraffen, sier Steenberg.
14.Hvis ikke tiltak settes inn for å rette på dette, kan vi i verste fall risikere at virksomheten bryter sammen på nøkkelområder innen teknologisk utvikling, sa rektor Kavlie.
15.Hvis legene fikk gi idrettsutøverne råd om når de bør slutte med dopingpreparater foran store konkurranser med dopingtester, vil vi ikke risikere en ny" ulykke" lik den bryteren Thomas Johanssson ble rammet av, sier" huslegen" Bo Nordback.
16.Hvis vi for eksempel bare har tilbud om brodering, kan vi jo risikere at det bare møter opp kvinner.
17.Kan vi risikere at tollere tropper opp hjemme og ber om å få se det vi har av innførte varer ?
18.Kan vi risikere å få ekstra gode forhold for reproduksjon og store jervestammer på denne måten ?
19.Men du kunne risikere å miste skjorta di, kommer det tørt.
20.NATO har i dag store nok konvensjonelle styrker til at SovjetUnionen ikke vil risikere et angrep på VestEuropa, sier forskningssjef Ragnvald Solstrand ved Forsvarets forskningsinstitutt til Forsvarets Forum.
21.Norske forskere kan risikere å bli akterutseilt i forhold til miljøer i utlandet som har tilgang på slike kraftige hjelpemidler, sier en av deltagerne og initiativtagerne til konferansen, dosent Magne Espedal ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen.
22.Ved bruk av de apparater det her er tale om, kan man risikere at sentralene vil underkjenne signalene apparatet sender ut.
23.Ved å ta et bedre marked på forskudd på den måten Sonat her gjør, kan man risikere at det ikke blir noen bedring i det hele tatt, sies det til Aftenposten.
24.Vi er de første i verden til å ta i bruk akkurat dette system, og EB ville prøvekjøre for at ikke datamaskinene skulle risikere å falle ut i innkjøringsperioden.
25.Vi kan ikke risikere at barna som leker rundt Tårnhuset skal få sten i hodet - så dårlig er ikke kommunens økonomi, sier Bjørg Månum Andersson, styreformann i Tårnhuset barnehave.
26.Vi kan ikke risikere overbelastning.
27.Vi tror det er positivt at private er villige til å risikere egne penger i statsbedrifter.
28.Vi vil ikke risikere at blomstene skal bli ødelagt, enten på grunn av nattekulde eller som følge av hærverk 17. mai, sier parksjefen som ikke skjønner at folk ikke kan more seg uten å ødelegge.
29.Årsaken er primært at utøverne, som i kombinert, bør få en ekstra mulighet, og ikke risikere å være ute av dansen på grunn av f.eks. en vindkule, slik vi ofte opplever det idag.
30.Aftenposten spurte også Shah om hva han og hans trosfeller kan risikere av eventuell tilleggsstraff fordi de har henvendt seg til norske myndigheter med spørsmål om politisk asyl og gått ut i norske massemedier med sine argumentasjoner.
Your last searches