Norwegian-Italian translation of riste

Translation of the word riste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

riste in Italian

riste
slittverb arrostire
  brødverb tostare
  metallerverb arrugginirsi
  kulinariskverb arrostire
Derived terms of riste
Anagrams of riste
More examples
1.Slik kan vi riste av oss forfølgerne.
2.Alf og Rolf kunne bare riste på hodet efter et løp som kanskje er det dårligste de noensinne har gjort sammen.
3.Ashkenazys utspill får stadig flere til å riste på seg og gi utløp for sin indignasjon.
4.At en av de mindre republikker som BosniaHercegovina skulle påta seg det kostbare OLarrangement var på denne bakgrunn en begivenhet som fikk mange til å riste på hodet.
5.Blant medlemmene finner vi folk som enten tilhører den grå eminense innen musikkbransjen, eller som har vært blant oss tidligere, og nå har lyst til å riste støv av gamle kunnskaper.
6.Brattelis første oppgave var å riste" tungsinnet" ut av rekkene.
7.Da han måtte slå Miles for å riste ham av seg, gjorde han det.
8.Da ulykken skjedde, var Volvoen igjen oppe på siden av politibilen for å prøve å komme forbi og riste forfølgerne av seg.
9.De hadde tydeligvis forsøkt å riste av seg politiet.
10.Det er bare trener Sepp Piontek som ikke helt har klart å" riste" av seg det første tapet.
11.Det er forøvrig meget som tyder på at minebeltet ikke var særlig effektivt, sier Riste.
12.En må riste ganske kraftig om det skal være til noen hjelp.
13.Forskningssjef Olav Riste forteller til Aftenposten at nettopp denne mineleggingen representerte et problem for norske myndigheter.
14.Før et møte kjørte de rundt i Oslo og omegn i flere timer for å riste av eventuelle forfølgere.
15.Først efter flere måneder klarte de å riste av seg sine forfølgere, slik at de kunne ta seg inn i den sovjetiske ambassade og få hjelp til å vende hjem til friheten i SovjetUnionen.
16.Gamle England må riste i sine grunnvoller.
17.Han påpeker at ACEMmeditasjon er en måte å riste av seg dagliglivets små plager på søvnproblemer, stramme skuldre, mangel på energi, tiltakslyst og overskudd.
18.Han våknet som vanlig langsomt og prøvde å riste av seg en vond drøm.
19.Her var det legalt å ta seg røkepauser, men ikke pauser for å riste ut musklene i det tette arbeidsmiljøet.
20.Hun lå en stund på fjerdeplass, men avanserte så opp i ryggen på Ingrid som gjorde et mislykket forsøk på å riste henne av seg.
21.I kronikken idag forteller forskningssjef ved Forsvarshistorisk forskningssenter, professor Olav Riste, utfyllande om bakgrunnen for minesperringa i Nordsjøen i 1918.
22.I løpet av sine 15 måneder rakk han, om ikke å bli populær, så i det minste å få en viss sympati for sine forsøk på i riste liv i det slumrende Sovjetsamfunn.
23.Jeg er ennå preget av det i høyre hånd, måtte ut og riste løs når krampen tok meg så blyanten satt fast.
24.Jeg synes selv at det gikk fort unna, spesielt på de siste kilometrene, men når en likevel blir slått med halvminuttet, er det bare å riste på hodet.
25.Kan politikerne eller andre riste en løsning ut av ermet ?
26.Kirsti Grøndahl, som den refererte stortingsrepresentant heter, og formann Steen, uttalte seg i den omtalte skoledebatt på en slik måte at det er vanskelig å reagere på noen annen måte enn ved å riste på våre hoder.
27.Kurerene har også benyttet båt og andre fremkomstmidler innen de forskjellige land for å riste av seg eventuelle spanere.
28.La meg også riste litt i en annen av Aftenpostens debattteknikker.
29.Lederen for radioens utenriksavdeling, Per Riste, slutter seg til Gjerdes reaksjon.
30.Mannfolkene bruker uendelig med tid før de tør å riste skikkelig på kroppen.
Similar words

 
 

riste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) risteristenderistet
Indikative
1. Present
jegrister
durister
hanrister
virister
dererister
derister
8. Perfect
jeghar ristet
duhar ristet
hanhar ristet
vihar ristet
derehar ristet
dehar ristet
2. Imperfect
jegristet
duristet
hanristet
viristet
dereristet
deristet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ristet
duhadde ristet
hanhadde ristet
vihadde ristet
derehadde ristet
dehadde ristet
4a. Future
jegvil/skal riste
duvil/skal riste
hanvil/skal riste
vivil/skal riste
derevil/skal riste
devil/skal riste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ristet
duvil/skal ha ristet
hanvil/skal ha ristet
vivil/skal ha ristet
derevil/skal ha ristet
devil/skal ha ristet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle riste
duville/skulle riste
hanville/skulle riste
viville/skulle riste
dereville/skulle riste
deville/skulle riste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ristet
duville/skulle ha ristet
hanville/skulle ha ristet
viville/skulle ha ristet
dereville/skulle ha ristet
deville/skulle ha ristet
Imperative
Affirmative
durist
viLa oss riste
dererist
Negative
duikke rist! (rist ikke)
dereikke rist! (rist ikke)
Your last searches