Norwegian-Italian translation of roe seg

Translation of the word roe seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

roe seg in Italian

roe seg
vredeverb arrendersi, cedere
Derived terms of roe seg
Similar words

 
 

More examples
1.Departementet håper striden vil roe seg og at den egentlige hensikten settes i fokus : å gjøre noe for Nicaragua og situasjonen i MellomAmerika.
2.Det hele startet ved midnattstider da tjenestemenn i en patruljebil ba den mest aggressive av ungdommene roe seg ned.
3.Det viser at økonomien er i ferd med å roe seg ned efter den hektiske vekst tidligere iår.
4.Efter innkomst ruslet hun ut i sporet igjen for å roe seg ned, og glemte at hun skulle til dopingprøve.
5.Greier å roe seg ned, og gjør aldri dumme ting.
6.Holde picnic på søvnige fergekaier hvor man må roe seg ned og vente på fergemennene.
7.Kanskje hun skulle stoppe litt igjen for å roe seg ned litt.
8.Nå sakker hun av på farten, stopper helt og blir stående og roe seg ned før hun svinger rundt hjørnet.
9.Og når de blå / gule selv kom i angrep klarte de ikke å roe seg ned.
10.Roe seg ned efter stress og mas, få næring til kropp og sjel - og la kunsten forskjønne hverdagen.
11.Stundom forsøker de å roe seg ned med et ukeblad eller et kryssord, men så begynner de å lure på hvor det blir av kaffevognen, og det hele ender med en ensom opphisselse over NSBs elendige service eller Narvesens ublu priser.
12.Så lenge vi har evnen til å legge om spillet vårt i forskjellige alternativer efter som vi ser hvordan våre motstandere er og vi dertil rår over et så homogent lag som det vi gjør, skulle det være" overkommelig" å få spillerne til å roe seg ned.
13.Nå er det bare å roe seg ned, og se hva vi må forandre på før premieren i morgen.
14.Nå må det ringes sørover, sa han, og jeg ba ham roe seg slik at vi kanskje kunne få greie på hvor sørover var.
15.Barn har også godt av å bruke tid til å roe seg ned før natten kommer.
16.Det virker som om man nå bare ønsker å hale ut tiden, for at dette skal roe seg ned, sier Thommessen, som er glad for den støtte som samtlige politiske partier har uttalt i denne saken.
17.Deutscher skriver at han gjorde sitt beste for å roe seg ned slik at han kunne få de opplysningene han trengte om Trotskij fra Lie for sitt videre arbeide.
18.Direktør Hans Skov Christensen i Dansk Arbejdsgiverforening regner med at denne konflikten vil roe seg ned og at dansk arbeidsliv vil normalisere seg fra imorgen.
19.Disse lot rømlingene roe seg ned i sine staller på Akershus festning.
20.En tredje mulighet er å utsette avgjørelsen, la alle få en tenkepause og tid til å roe seg ned.
21.Fint å roe seg litt ned, dagen før dagen.
22.Gjør man det, kan man ikke roe seg med at det bare er forskning.
23.Istedenfor å bli stående i paddocken og høre meldingene fra skogen strømme ut over høyttaleren, tok han en spasertur i terrenget for å roe seg ned.
24.Lokalavisens debattside ble snart preget av skolesalget beleilig skifte efter at Emma Hjorthsaken så smått begynte å roe seg ned.
25.Noen elever har også med lapp hjemmefra under tentamen, om at de må røyke for å roe seg ned.
26.Når den borgerlige regjering i september har fått sitt mandat fornyet, vil forholdene igjen roe seg - tror jeg.
27.Når ventelistene er lange, er det ikke så lett for kommunen å si ja til at en plass står ledig en stund for å gi en gruppe urolige barn tid til å roe seg ned.
28.Og efter en forestilling kan det være vanskelig å roe seg ned såpass at man får sove.
29.Rettens administrator, lagmann Jon Fjalstad, grep hurtig inn og beordret en pause slik at forsvareren fikk se dette dokumentet, og underforstått også for at gemyttene kunne roe seg ned.
30.Riktignok var noen av spillerne sure på dommerparet Per Erik Larsen / Erik Andersen (uten særlig grunn), men da Kragerøs politimester Gisle Johnsen ba dem roe seg ned, kunne de ikke annet enn tie, av frykt for eventuelle arrestasjoner efter hjemkomsten til Kragerø.
Your last searches