Norwegian-Italian translation of rulle opp

Translation of the word rulle opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rulle opp in Italian

rulle opp
papirverb arrotolare
Similar words

 
 

More examples
1.De klarte aldri å rulle opp denne rutens organisasjon.
2.Det har tatt egyptiske myndigheter 10 måneder å rulle opp svindelaffæren.
3.Forhistorien er i det hele tatt lite oppløftende, og det ga den nevnte avis grunn til å rulle opp de tidligere feilgrep i indignerte vendinger.
4.Hverken politiet eller tollvesenet vil gi noen detaljer i saken, men efter det Telemark Arbeiderblad har grunn til å tro, samarbeider Larvikpolitiet med flere andre politikamre og tollvesenet med å rulle opp en narkotikaliga med forgreninger flere steder, trolig også til Oslo.
5.I denne saken må man rulle opp skjorteermene og sette seg ned for å forberede konkrete avtaler om begrensning og nedskjæring av våpenlagrene.
6.I disse dager er norsk politi i ferd med å rulle opp den største spionsaken i Norge gjennom tidene, Arne Treholtsaken.
7.Jeg kan fremdeles lukke øynene og rulle opp de enkelte hendingene som sekvenser i en film.
8.Knut Kleve forteller at det fortsatt ligger 1200 uåpnede ruller som ingen har klart å rulle opp - foreløbig.
9.Mange av dem som lovpriser magistratenes arbeide med å rulle opp De Røde Brigader og Mafiaen, bekymrer seg likevel over magistratenes vide fullmakter.
10.Narkotikapolitiet i Oslo er i ferd med å rulle opp en av de største narkotikasaker hittil i Norge.
11.Og mye tyder på at det faktisk er mulig å rulle opp flere saker, dersom adgangen gis.
12.Oslopolitiet er i ferd med å rulle opp en større internasjonal svindlerliga i samarbeide med politiet i flere land.
13.Politiet er nå i ferd med å rulle opp en velorganisert liga som mot meget god betaling har planlagt og organisert reise til Sverige for et stort antall syrere.
14.Politiet håper på å rulle opp en rekke forbrytelser i kjølvannet av ranet av poståpneren på Skrautvål poståpneri i Valdres 12. juli.
15.Politiet håper på å rulle opp en rekke forbrytelser i kjølvannet av ranet på Skrautvål poståpneri i Valdres 12. juli.
16.Politiet i Oslo er iferd med å rulle opp en større narkotikasak som blant annet førte til en hektisk politiaktivitet i Oslo sentrum inatt.
17.Politiet i Oslo er iferd med å rulle opp millionsvindel med videomaskiner, TVapparater og biler.
18.Hvordan har dere greid å rulle opp alle disse spritsakene, lensmann Aamodt ?
19.15 norske og utenlandske statsborgere er hittil pågrepet og varetektsfengslet i en større narkotikasak som Oslopolitiet nå er i ferd med å rulle opp.
20.Det er i det hele tatt en temmelig spesiell sak som narkotikapolitiet nå er i ferd med å rulle opp.
21.Det var for snart to uker siden at politiet begynte å rulle opp den omfattende sedelighetssaken i fiskeværet Dverberg på Andøy i Nordland.
22.Flodens styrke i de to første bøkene er evnen til å fortelle en historie, rulle opp et episk forløp vi kan hvile i, drive avgårde med.
23.Politiet gjør halvhjertede forsøk på å rulle opp historien.
24.Politiet i Oslo er i ferd med å rulle opp en større kjøttsvindelsak hvor nærmere 40 personer skal være involvert, ifølge Dagbladet.
25.Politiet i Skien er i ferd med å rulle opp en omfattende narkotikasak.
26.Politiet i Skien er i ferd med å rulle opp en større narkotikasak.
27.Statsadvokaten i Bergen og Hordaland vil utstede forelegg på 1000 kroner til fire vossinger i 20årsalderen som i september ifjor gjorde et uortodokst forsøk på å rulle opp en narkotikaliga.
Your last searches