Norwegian-Italian translation of rydde

Translation of the word rydde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rydde in Italian

rydde
spillrorverb liberare, sgomberare, portare via, togliere di mezzo
  hinderverb sgombrare, liberare
  nyheterverb svelare, divulgare, rendere noto
Synonyms for rydde
Derived terms of rydde
More examples
1.(UPI) Amerikanske, britiske og franske minesveipere og helikoptere er nå underveis til Rødehavet hvor de skal hjelpe Egypt å rydde farvannet for miner.
2.Alle medlemmene har jobbet dugnad med å planere, rydde og plante efter at byggemannskapene gjorde seg ferdige.
3.Da vi for ca. et år siden innførte systemet med oppdeling av Oslo i sykehussektorer var dette nettopp for å rydde opp i mye rot som det tidligere har vært ved innleggelse.
4.De sovjetiske ledere mener at konkrete handlinger, og ikke ord, kan rydde veien for normalisering av atmosfæren i vårt forhold til USA, skrev Tsjernenko, og avsluttet brevene til MacBride med ønsket om god helse og suksess i den 80årige irske advokats arbeid til fremme for fred blant folkene.
5.Det er en av de meget få roller i mitt lange skuespillerliv som byr meg sterk motstand når jeg forsøker å rydde den ut av bevisstheten.
6.Det er ikke realistisk politikk å tenke seg at departementet skulle komme inn og" rydde opp" hver gang det oppstår lokale problemer på områder der kommunen efter lovgivingen er tillagt ansvaret.
7.Det gikk ikke så bra i Garantiinstituttet for skip og borefartøyer, hvor De, som en erfaren forhandler, måtte rydde opp i sluttfasen ?
8.Det synes heller ikke å være denne regjerings ambisjon å rydde opp i det prisvillnis som dagligvareindustrien bærer ansvaret for å ha bragt inn i bransjen, sa Sauro.
9.Det ville blitt kaos og katastrofe hvis man måtte rydde rommene for senger.
10.Efter neste valg bør vi få en ikkesosialistisk regjering som kan rydde opp efter sosialistene, sier Fraga.
11.En dag vil statsministeren komme til oss og levere tilbake våre pass, når han trenger oss for å rydde opp i det kaos vi beveger oss inn i.
12.For en ukes tid siden ble det satt opp skilt i Industrigaten om at parkering inntil videre var forbudt fordi veivesenet skulle rydde gaten for sne.
13.Gjenvalget er et resultat av at vi har holdt våre løfter om å rydde opp i amerikansk økonomi og legge grunnlaget for fred basert på styrke, hevdet Bush, som ble hilst med øredøvende begeistring av sine tilhengere i Houston i Texas.
14.Hensikten var å sikre Argentinas nye demokratiske regjering, ikke å rydde opp i problemene for amerikanske banker, fremholdt Regan.
15.Hvem er den nærmeste til å rydde opp i disse sørgelige forhold ?
16.Hvordan kan kommunen ha penger til å rydde sne halve natten, når den ikke har råd til et par timers overtid for å skaffe beboerne i Plogveien vannet tilbake ?, spør en leser fra Manglerud.
17.Jeg bekreftet at det ikke fins amerikanske betingelser og sa at hvis de sovjetiske ledere fortsatt tviler, er det desto større grunn til å rydde tvilen av veien på forhånd gjennom private drøftelser, sa Howe efter sitt møte med Tsjernenko.
18.Jeg går fra frokostbordet uten å rydde opp.
19.Jeg har tenkt å rydde, sier jeg.
20.Jeg kommer ikke til å bry meg om bestemmelsene om å rydde korridorene for senger.
21.Jeg kommer ikke til å bry meg om bestemmelsene om å rydde korridorene for senger innen 1. juni, sier overlege Ragnar Nesbakken på nevrokirurgisk avdeling, Ullevål.
22.Jeg liker meg godt her på skolen og har aldri angret på at jeg fulgte fars råd om å bli sumobryter, sier han, før han må rydde og vaske opp.
23.La meg med en gang slå fast at det ikke er vår oppgave å gå inn og" rydde opp" med hård hånd.
24.Likevel vil vi ta oss dette ad notam og rydde opp der det parkeres ulovlig.
25.Når tre fjerdedeler av lønnsoppgjørene tas ut lokalt, er det vel på tide at Norsk Arbeidsgiverforening gjør et lite forsøk på å rydde opp i eget hus, sa Totland.
26.Totalt sett vil det koste hvert land rundt 30 øre meteren å rydde grensegaten, anslår grensekommissæren i Sverige, Åke Gustafsson.
27.Tvert imot ser jeg på dette arbeide som en stor og interessant utfordring, smiler Astrid Nøklebye Heiberg, som med sitt vanlige pågangsmot har begynt å rydde opp i begrepene om privatisert helsetjeneste.
28.Vi har ikke som mål å rydde den ut, men fortrenge den fra vårt eget land.
29.Vi skal ikke" rydde opp" med hård hånd, men gi råd om hvordan arbeidet kan fungere bedre, lover professor Francis Sejersted.
30.Vi skal rydde opp efter vinterarbeidene i god tid før 1. mai, og skal gå i gang med beplantningen så fort telen er borte, sier Trana.
Similar words

 
 

rydde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rydderyddenderyddet
Indikative
1. Present
jegrydder
durydder
hanrydder
virydder
dererydder
derydder
8. Perfect
jeghar ryddet
duhar ryddet
hanhar ryddet
vihar ryddet
derehar ryddet
dehar ryddet
2. Imperfect
jegryddet
duryddet
hanryddet
viryddet
dereryddet
deryddet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ryddet
duhadde ryddet
hanhadde ryddet
vihadde ryddet
derehadde ryddet
dehadde ryddet
4a. Future
jegvil/skal rydde
duvil/skal rydde
hanvil/skal rydde
vivil/skal rydde
derevil/skal rydde
devil/skal rydde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ryddet
duvil/skal ha ryddet
hanvil/skal ha ryddet
vivil/skal ha ryddet
derevil/skal ha ryddet
devil/skal ha ryddet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rydde
duville/skulle rydde
hanville/skulle rydde
viville/skulle rydde
dereville/skulle rydde
deville/skulle rydde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ryddet
duville/skulle ha ryddet
hanville/skulle ha ryddet
viville/skulle ha ryddet
dereville/skulle ha ryddet
deville/skulle ha ryddet
Imperative
Affirmative
durydd
viLa oss rydde
dererydd
Negative
duikke rydd! (rydd ikke)
dereikke rydd! (rydd ikke)
Your last searches